LEŚNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KIELCACH

Co jest dla nas ważne?
Naturalny rozwój dzieci to myśl, która przyświeca działaniom naszej szkoły. Podlewamy, użyźniamy i obserwujemy jak z nasion wyrastają i rozwijają się kwiaty. Wierzymy, że szkoła może być inspirująca, że dzieci mogą do niej przychodzić z radością i chęcią zdobywania wiedzy. Wystarczy odłożyć na bok ramy, szablony i oceny. Taką szkołę tworzymy i do takiej zapraszamy.

Czy jesteśmy innowacyjni?
Tak. Wychodzimy z ławek do świata realnego. Największą radością jest dla nas uczenie na leśnej polanie czy pagórku, ale również w muzeum, bibliotece, teatrze, zakładach pracy i w każdym innym miejscu, w którym możemy nauczyć się czegoś “prawdziwego”. Podstawa programowa wyznacza nam kierunki, a sposób jej realizacji wyznaczają dzieci, otaczający świat, natura, aktualna sytuacja społeczna i ekonomiczna, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły, którzy inspirują, wnoszą swoje doświadczenie i umiejętności.

Jak wygląda nauka w leśnej szkole?
Każde dziecko wraz z mentorem wyznacza swoją drogę indywidualnego rozwoju, bazując na wytycznych programowych, swoich umiejętnościach, zainteresowaniach i pasjach. Każde dziecko bierze odpowiedzialność za swoją naukę i rozwój. Dzieci pracują w swoim tempie w różnych grupach, również mieszanych wiekowo. Nie zadajemy prac domowych ani nie robimy sprawdzianów, ale każdy uczeń otrzymuje informację zwrotną o swoich postępach w nauce oraz ma możliwość realizacji projektów indywidualnych zgodnych ze swoimi zainteresowaniami. Dzięki temu pielęgnujemy w dzieciach wewnętrzną motywację do nauki i chęć samorozwoju.
Cała społeczność nauczycieli i uczniów opiera swoją pracę na Standardach i Programie Dobrej Edukacji, która daje nam pewność, że tworząc szkołę naszych marzeń bazujemy na solidnym fundamencie.

Jeśli myślisz o zapisaniu dziecka do naszej szkoły wypełnij formularz: https://tiny.pl/wpd3h

Harmonogram pracy szkoły

Statut szkoły

Diagnoza Leśnej Szkoły Podstawowej w Kielcach 2024

Dane kontaktowe:

RSPO: 479226
REGON: 523254307
Typ placówki: szkoła podstawowa
Dyrektor: KATARZYNA WOŁOWSKA
Data założenia: 2022-09-28
Data rozpoczęcia działalności: 2023-09-01
Adres: ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce
Telefon: 502 249 176
Email: info@lesnaszkola.edu.pl

Organ prowadzący: FUNDACJA PRZYSTAŃ W NATURZE
KRS: 0000728500
NIP: 959 200 66 03
REGON: 380007861
Adres: ul. Biskupa Adama Naruszewicza 52, 25-628 Kielce
Telefon: 502 249 176
Email: info@przystanwnaturze.pl

Szkoła realizuje Standardy Dobrej Edukacji i Program Dobrej Edukacji

Theme: Overlay by Kaira
Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Skip to content