Szkoły Dobrej Edukacji to szkoły, w których realizowane są Standardy Dobrej Edukacji i Program Dobrej Edukacji przy wsparciu Instytutu Dobrej Edukacji

Posługiwać się marką Dobra Edukacja mogą wyłącznie szkoły związane umową o trwałej współpracy z Instytutem Dobrej Edukacji, zobowiązane jednocześnie do chronienia marki Dobra Edukacja. 

Szkoły Dobrej Edukacji