SZKOŁA PODSTAWOWA WAŻKA

RSPO: 478856
REGON: 523066400
Typ placówki: szkoła podstawowa
Dyrektor: MARTA KORBECKA
Data rozpoczęcia działalności: 2022-09-01
Adres: 54-440 Wrocław, ul. Rogowska 127
Adres do korespondencji: 54-440 Wrocław, ul. Rogowska 127
Telefon: 668636698
Email: sekretariat@wazka.edu.pl

Organ prowadzący: FUNDACJA WOLNE UMYSŁY
REGON: 384559652
Adres: 54-440 Wrocław, ul. Rogowska 127
Telefon: 668636698
Email: sekretariat@wazka.edu.pl
Strona internetowa: wazka.edu.pl

Szkoła realizuje Standardy Dobrej Edukacji i Program Dobrej Edukacji

Theme: Overlay by Kaira
Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Skip to content