Stowarzyszenie Dobra Edukacja prowadzi witryny internetowe i forum internetowe przeznaczone do zamieszczania informacji, ogłoszeń i dyskusji dotyczących prowadzenia swojej działalności, w szczególności: prowadzenia szkół, dla których jest nadrzędnym organem.

  1. Do korzystania z części usług niedostępnych publicznie (w szczególności: zamieszczania treści na stronach internetowych i forum dyskusyjnego) wymagane jest założenie konta.
  2. Konto może być założone tylko z domen internetowych akceptowanych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, przez osoby, które są zatrudnione, są klientami lub w inny sposób współpracują ze Stowarzyszeniem Dobra Edukacja lub szkołami prowadzonymi przez Stowarzyszenie.
  3. Zamieszczane przez użytkowników treści muszą być zgodne z zasadami polskiego prawa, a także ze standardami Dobrej Edukacji publikowanymi przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja i służyć rozwojowi działalności Stowarzyszenia oraz szkół i organizacji prowadzonych przez Stowarzyszenie.
  4. Autor treści zamieszczanych na stronach i forum dyskusyjnym Dobrej Edukacji udziela Stowarzyszeniu Dobra Edukacja niewyłącznej licencji na publikację, modyfikowanie i usuwanie stworzonych przez siebie utworów na wszystkich polach eksploatacji.
  5. Dane osobowe użytkowników są chronione na zasadach ujętych w Polityce Prywatności.
  6. Stowarzyszenie Dobra Edukacja rezerwuje prawo do natychmiastowej rezygnacji z udostępniania usług lub ich części każdemu użytkownikowi bez podania przyczyny.
  7. Zabronione jest używanie stron i forum dyskusyjnego do celów niezwiązanych z działalnością Stowarzyszenia, w szczególności – do prywatnych rozmów, do zamieszczania prywatnych plików, do rozsyłania ofert reklamowych innych firm i organizacji, do rozsyłania spamu, do zamieszczania treści obraźliwych, nietolerancyjnych, mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub organizacji.
  8. W kwestiach spornych dotyczących treści nadrzędną decyzję o ich publikacji, modyfikacji i/lub usunięciu ma Stowarzyszenie Dobra Edukacja i wyznaczone przez nią osoby pełniące role administracyjne i moderacyjne.
Theme: Overlay by Kaira
Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Skip to content