LICEUM PRAKTYCZNE W GDAŃSKU

INFORMACJA O OFERCIE
Liceum Praktycznego 
tworzonego w Gdańsku (Al. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk) 
przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja 

Dla kogo Liceum Praktyczne?
LICEUM PRAKTYCZNE to edukacja ceniąca praktyczne umiejętności

Liceum Praktyczne to nowy rodzaj szkoły, odpowiadający na wyzwania dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości i nadchodzącej przyszłości.

Parę dekad temu przeżywaliśmy wielki wzrost upowszechnienia wykształcenia średniego i wyższego. Obecnie obserwujemy podejmowanie przez młodych ludzi decyzji o wyborze przyszłego zawodu z pewnym opóźnieniem, zmienianie wybranych kierunków kształcenia, mniejsze zainteresowanie studiowaniem. W wielu miejscach pracy liczą się przede wszystkim praktyczne umiejętności, zebrane doświadczenia. Potrzebna jest pewna baza wiedzy ogólnej i nastawienie na rozwój. Nie dla wszystkich jest dobre tradycyjnie zorganizowane liceum, nastawione głównie na efektywne przygotowanie do matury lub wczesna decyzja o wyborze ścieżki zawodowej – uzyskaniu konkretnych kwalifikacji w szkole branżowej czy technikum. Nie znaczy to, że te dwie ścieżki są złe, ale nie są dobre dla wszystkich. 

Liceum Praktyczne to trzecia propozycja, dająca więcej czasu na dojrzewanie do znalezienia swojej drogi zawodowej, zamiast konieczności szybkiego podejmowania często trochę przypadkowych decyzji. 

Liceum Praktyczne to szkoła dla ucznia, który:

    • może czuć się źle w tradycyjnym systemie edukacji, w licznych klasach, z powodów zdrowotnych, emocjonalnych lub innych;

    • pragnie rozwijać lub odkrywać swoje pasje, poszukuje swojej drogi; 

    • chce robić postępy na miarę swoich możliwości i we własnym tempie;

    • stawia sobie inne cele niż posiadanie matury – rozwój, samodzielność oraz zdobycie wiedzy praktycznej i przydatnych umiejętności.

Zapewniamy pracę w małych grupach, w dostosowanym indywidualnie zakresie, wśród życzliwych nauczycieli i specjalistów. 

Uzyskane wykształcenie średnie daje możliwość przystąpienia do matury, ale w trakcie nauki w Liceum Praktycznym najważniejszym celem jest odkrycie i ugruntowanie praktycznej ścieżki, którą uczeń chce podążać. Jeśli uczeń ukończy liceum bez uzyskania matury, ma możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych lub na kursach zawodowych, a także podjęcia pracy tam, gdzie wymagane jest wykształcenie przynajmniej średnie. 

Uczeń na starcie może wybrać Liceum Praktyczne, gdy chce uzyskać średnie wykształcenie i oprócz tego doskonalić wybrane praktyczne umiejętności.

Praktyczny program edukacyjny jest dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów, którzy widzą przed sobą inne cele niż podjęcie studiów wyższych. Proponujemy rozszerzanie języków obcych – angielskiego i francuskiego, nie proponujemy innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Oferujemy realizowanie większości obowiązkowych przedmiotów blokowo lub projektowo oraz realizowanie wybranego modułu praktyk.

Zainteresowani edukacją w Liceum Praktycznym mogą się zgłaszać mailowo, telefonicznie lub przez formularz. W ciągu tygodnia od zgłoszenia zostanie umówiony termin wstępnej rozmowy. Po rozmowie rekrutacyjnej, prowadzonej z rodzicami i kandydatem, w ciągu kilku dni zostanie przekazana informacja zwrotna, czy kandydat zostanie przyjęty. Warunkiem koniecznym przyjęcia ucznia jest dostarczenie potem oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów oraz podpisanie przez rodziców umowy o kształcenie.

Więcej informacji o warunkach rekrutacji uczniów

Informacje o możliwości podjęcia pracy

https://www.facebook.com/liceumpraktyczne 

Dane kontaktowe:

RSPO: 480958
REGON 526452083
Typ placówki: liceum ogólnokształcące
Dyrektor: Ewa Sobolewska
Adres: Al. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk
Nr konta: 32 1140 1153 0000 3503 6600 1003, mBank
Telefon: 661 96 66 96
Email: liceumpraktyczne@dobraedukacja.edu.pl
Formularz zgłoszeniowy

Organ prowadzący: STOWARZYSZENIE DOBRA EDUKACJA
REGON: 146302430
Adres: ul. Górczewska 13, 01-189 Warszawa
Email: biuro@dobraedukacja.edu.pl 
Telefon: 661 96 66 96

Szkoła realizuje Standardy Dobrej Edukacji i Program Dobrej Edukacji

Theme: Overlay by Kaira
Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Skip to content