SZKOŁA PODSTAWOWA NA WYSPIE

RSPO: 478668
REGON 523044030
Typ placówki: szkoła podstawowa
Dyrektor: KATARZYNA RUTKOWSKA
Data rozpoczęcia działalności: 2022-09-01
Adres: ul. Zagórze 15, 61-112 Poznań
Telefon: 882 100 204
Email: sekretariat@nawyspie.edu.pl

Organ prowadzący: CENTRUM PRZYJAZNEJ EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 520742064
Adres: ul. Zagórze 15, 61-112 Poznań
Telefon: 602 177 010
Email: biuro@centrumprzyjazne.edu.pl

Szkoła realizuje Standardy Dobrej Edukacji i Program Dobrej Edukacji

Theme: Overlay by Kaira
Stowarzyszenie Dobra Edukacja
Skip to content