Praktyczny przewodnik Nowego Rodzica, czyli czego można się spodziewać w ADE na Górczewskiej

 

klee-587484_960_720

Wstęp – o elastyczności

Akademia Dobrej Edukacji ma zaledwie kilka lat. Ewoluowała w tym czasie z mikroszkoły do dużego przedsięwzięcia, kilkakrotnie zmienił się sposób jej organizacji, musi godzić swoje założenia z silnie centralistyczną reformą edukacji. Oznacza to, że niektóre elementy naszej pracy dynamicznie się zmieniają, testujemy różne pomysły, wycofujemy się z jednych, wracamy do innych, proponujemy nową organizację zajęć – wszystko to może zdarzać się w ciągu roku szkolnego. Nie oznacza to, że sprawy wymknęły się spod kontroli, a jedynie, że zachowujemy elastyczność. Prosimy o zaufanie, wkładamy całą naszą wiedzę i doświadczenie w zarządzanie szkołą. Każda ze zmian, jakie wprowadzamy, jest wynikiem naszych analiz i jest ugruntowana w naszych wartościach, które akurat są niezmienne:

 • staramy się zapewnić uczniowi bezpieczeństwo;
 • podstawą sukcesu ucznia jest pełne zaufanie między rodzicami a nauczycielami;
 • każdy uczeń jest inny i potrzebuje innego podejścia;
 • równo nie znaczy sprawiedliwie;
 • jesteśmy szkołą więc przede wszystkim uczymy, każdemu wyznaczając inne cele, realizujemy podstawę programową;
 • szanujemy prawo oświatowe;
 • nie oceniamy, nie porównujemy, nie namawiamy do rywalizacji;
 • kiedy nie umiemy pomóc uczniowi szczerze o tym mówimy.

Wierzymy, że ta zmienność rozwiązań i elastyczność bardziej przypomina prawdziwe życie niż sztywne trzymanie się mniej trafnych pomysłów „przynajmniej do końca roku”. Chcemy natomiast, aby zrozumieli Państwo, po co coś zostaje zmienione. Jeśli kiedykolwiek poczują się Państwo niedoinformowani, prosimy o informację – będziemy tłumaczyć.

Kadra – jak szukamy odpowiednich nauczycieli, jak ich rozwijamy, co robią?

Akademia potrzebuje nauczycieli, którzy łączą najwyższe kompetencje dydaktyczne z odpowiednimi dla nas przekonaniami wychowawczymi oraz praktyką pracy w instytucjach i sytuacjach alternatywnych wobec systemowej szkoły. Naszą kadrę rekrutujemy z innych szkół alternatywnych, spośród nauczycieli edukacji domowej, różnego rodzaju świetlic terapeutycznych czy poradni, organizacji pozarządowych promujących otwartość i szacunek wobec dziecka itd. Minimalne wymagania formalne wobec każdego przyjmowanego nauczyciela to odpowiednie kwalifikacje, które obowiązują w naszym systemie oraz “to coś” co bardzo trudno opisać. Chodzi o pasje, chęć wyjścia poza sztampę, otwartość na inne dzieci. Wielu z naszych nauczycieli ma dodatkowo oryginalne osiągnięcia metodyczne, naukowe lub niezwykłe pasje, które inspirują ich w pracy z uczniem.

Nowy nauczyciel zaproszony do współpracy zostaje przeszkolony w zakresie naszego modelu pracy. Następnie stale uczestniczy w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach oraz w wybranych konferencjach.

W każdej klasie pracuje mentor tj. nauczyciel, który pomaga uczniowi planować pracę oraz komunikować swoje potrzeby rodzicom i innym nauczycielom oraz od 1-3 nauczycieli wspomagających, którzy pomagają uczniom i nauczycielom podczas zajęć.

Z różnych powodów zmagamy się z nieco większą rotacją kadry niż przeciętna szkoła publiczna. Za każdym razem, kiedy musimy rozstać się na stałe lub na dłuższy czas z nauczycielem, naszym priorytetem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniom, którzy najwięcej z nim współpracowali.

Koszty – za co, jak i kiedy zapłacicie poza czesnym?

Czesne pokrywa organizację wszystkich zajęć głównych, prawie wszystkich zajęć popołudniowych, opieki w godzinach 9-14 w wybrane tygodnie ferii zimowych i wakacji letnich oraz materiały dydaktyczne. Poza czesnym spotkacie się Państwo z następującymi kosztami i wydatkami związanymi z nauką Waszego dziecka w Akademii:

 • obiady gotowane w pobliskiej kawiarni, do wyboru wersja standardowa, wegetariańska oraz bezglutenowa. Kiedy dołączycie do szkoły, pan Witek (nie można go nie zauważyć i nie lubić) uzgodni, czy korzystacie z obiadów, z jakiej wersji itd. Od tej chwili obiady dla Waszego dziecka będą zamawiane zgodnie z ustaleniem, chyba że najpóźniej do godziny 8.30 w dniu, w którym/od którego z jakichkolwiek powodów chcecie zawiesić korzystanie z obiadów, prześlecie na numer 785570775 SMSa ze stosowną informacją. Na kilka dni przed końcem każdego miesiąca otrzymacie SMSa z informacją o tym, ile wyniósł koszt faktycznie wykorzystanych obiadów. Prosimy o uregulowanie tej opłaty gotówką u pana Witka. W roku szkolnym 2016/17 cena jednego obiadu wynosi 12 PLN;
 • materiały piśmienne i plastyczne: na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzymacie mailem link do listy wyprawkowej. Prosimy o zakup i przyniesienie wymienionych w niej artykułów na początku września. W większości klas materiały te złożą się na wspólną pulę, z której uczniowie będą korzystać w miarę potrzeb;
 • wyjścia piątkowe: mentorzy mogą poprosić o składkę na wyjścia, które są organizowane w każdy piątek, przy czym staramy się, aby nie było to już dużym obciążeniem dla Waszych kieszeni, między innymi poprzez wykorzystanie wszelkich możliwości bezkosztowego spędzenia czasu.
 • „duże wycieczki”: tu oczywiście cena zależy od …  wycieczki

Codzienna organizacja pracy i nasze obyczaje

W szkole panuje nieformalna, rodzinna atmosfera. Rodzice są mile widziani.

Poza tym:

 • do komunikacji z rodzicami wykorzystujemy, gdzie tylko to możliwe, nowe technologie. W każdy piątek dyrektor wysyła do wszystkich rodziców e-mail podsumowujący miniony tydzień i informujący o nadchodzących wydarzeniach. Zapisy na zajęcia, rozmaite ankiety zamieszczane są w Internecie. Oczywiście to tylko ułatwienia, które nie zmieniają tego, że bardzo lubimy rozmawiać;
 • wszyscy nauczyciele i psychologowie mają adresy e-mail o formacie: imię.nazwisko@dobraedukacja.edu.pl Pracownicy odpowiadają na maile od rodziców w ciągu 48 godzin w dni robocze. Kontakt telefoniczny z pracownikami jest możliwy w godzinach ich pracy pod numerem 785570775. Bardzo staramy się jednak chronić prywatność nauczycieli poza godzinami pracy. Wszyscy musimy odpocząć;
 • księga: prosimy o codzienne wpisanie do księgi godziny wejścia i wyjścia dziecka. Księga służy nam do potwierdzenia, prowadzonej przez nas, niezależnie, ewidencji obecności uczniów w Akademii;
 • zajęcia główne rozpoczynają się o godzinie 8.30. Bardzo prosimy o punktualność. Jeśli dziecko przyjdzie po tej godzinie, może być poproszone o zaczekanie z wejściem do sali do najbliższej naturalnej przerwy w toku zajęć;
 • w godzinach 14:00-15.30 (w niektórych przypadkach dłużej) trwają zajęcia popołudniowe Popo®. Na początku roku szkolnego wysyłamy link do ankiety, poprzez którą można zapisać się na te zajęcia. Ponadto każdego popołudnia odbywają się zajęcia niewymagające zapisu;
 • jeśli Państwa dziecko nie chce wychodzić ze szkoły w momencie, gdy jest odbierane, nauczyciele nie przyprowadzają go do szatni. Jeżeli chcielibyście dać dziecku znać z wyprzedzeniem, że jesteście już w pobliżu szkoły i wkrótce się pojawicie, należy zadzwonić na numer 785570775 z taką informacją;
 • raz w miesiącu, w środę, szkoła jest czynna do godziny 14:00 ze względu na szkolenie kadry. Terminy są podane z góry na początku roku szkolnego.

Spotkania trymestralne i inne spotkania z mentorem

Rodzice każdego dziecka są zaproszeni we wrześniu lub październiku na spotkanie służące zaplanowaniu pracy w danym roku. Przy tej okazji otrzymują projekt IPET [indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny lub IDER (Indywidualna Droga Edukacyjnego Rozwoju). Spotkania podsumowujące trymestry odbywają się w grudniu, marcu oraz czerwcu i są połączone z przekazaniem pisemnej oceny osiągnięć dziecka.

Rodzice mogą porozmawiać  o wszelkich ważnych dla nich sprawach zarówno podczas tych właśnie spotkań, jak i podczas dodatkowych spotkań z mentorem organizowanych w miarę potrzeb.

Przyjęliśmy, że w każdym spotkaniu mentorowi osoba reprezentująca kierownictwo szkoły. Chcemy tym samym dać możliwość natychmiastowego kontaktu w kwestiach, które dotyczą organizacji pracy w szkole..

 

Wsparcie dla uczniów w przypadku łamania norm

Normy zachowania w naszej szkole są bardziej swobodne niż w większości szkół systemowych. Szanujemy indywidualne potrzeby każdego ucznia. Jednak normy te istnieją i oczekujemy ich przestrzegania, zarówno dla dobra naszego wspólnego życia w szkole, jak i przyszłości uczniów w innych społecznościach. W przypadku, gdy uczeń zachowuje się niezgodnie z oczekiwaniami, podejmujemy wspólną pracę psychologiczno-pedagogiczną, mającą na celu wsparcie jego samego w poprawie zachowań, ewentualnie ochronę innych osób przed następstwami jego działań. Dla rodziców w praktyce oznacza to, że:

 • mogą otrzymać od nas informację o niewłaściwych zachowaniach ich dziecka, jednak z wyraźnym zaznaczeniem, że na razie radzimy sobie sami i nie oczekujemy działań z ich strony;
 • mogą być poproszeni o różne formy współdziałania;
 • w sytuacjach wyjątkowych, kiedy w danym dniu dziecko jest w skrajnie złej formie i stwarza takie zagrożenie dla siebie i/lub innych, z którym nie poradziliśmy sobie w szkole, mogą być proszeni o natychmiastowe zgłoszenie się po dziecko;
 • mogą być poinformowani, że ich dziecko było świadkiem i/lub ofiarą niewłaściwych zachowań innych uczniów oraz o podejmowanych przez nas działaniach.

 

Prosimy o zaufanie. Działamy dla dobra dzieci.