Kontakt i konto

Akademia Dobrej Edukacji im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

ul. Górczewska 13
01-189 Warszawa

Sekretariat szkoły:

 tel.: 517-708-746 (od 9.00 do 14.00)

Recepcja i świetlica (w wakacje od 9.00 do 14.00):  tel.: 785-570-775

e-mail: ade.warszawa@dobraedukacja.edu.pl

Konto

Nr konta: Bank Pekao SA
69 1240 1242 1111 0010 6988 6158

REGON 146683483