Zapisy uczniów

Warunki naboru:

Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie przy Górczewskiej 13 prowadzi zapisy uczniów do szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w okresie od 10 września do 20 maja, jeśli tylko dysponujemy wolnymi miejscami. W pozostałym okresie rekrutacja jest możliwa w wyjątkowych przypadkach.

Pierwszy krok w procesie rekrutacji wykonuje Opiekun dziecka, który wypełnia ankietę na naszej stronie [przejdź do ankiety]. Na pozostawiony tam numer telefonu oddzwoni pracownik ADE i umówi się na dogodny termin pierwszej rozmowy. Tym samym rozpocznie się proces rekrutacyjny.

Podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu Akademia jest w stanie opracować i skutecznie realizować Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju ucznia i w ten sposób przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

Podczas rekrutacji kandydat przez kilka dni uczestniczy w życiu szkoły co pozwala stwierdzić, czy Akademia jest dla niego odpowiednim miejscem. Rodzice lub opiekunowie prawni odbywają z nami co najmniej dwie rozmowy, zostają zapytani o ważne potrzeby dziecka i cele jakie sobie wyznacza. Chcemy w ten sposób upewnić się, że wszystkie zainteresowane strony są świadome swoich oczekiwań, potrzeb i warunków współpracy.

O przyjęciu do Akademii decyduje rozmowa z rodzicami i kandydatem.

Czas trwania rekrutacji to ok. 2 tygodnie. Zapewniamy, że procedura przyjęcia do naszej Akademii odbywa się w spokojnej i przyjaznej atmosferze.

W okresie pomiędzy 20 maja a 10 września, rekrutacja jest prowadzona w sposób uproszczony, nie może bowiem obejmować uczestnictwa w normalnym życiu Akademii.

Jeśli Akademia po pierwszym miesiącu nauki nie spełni oczekiwań i wyobrażeń ucznia i rodziców, przysługuje im prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia. W razie ewentualnej rezygnacji ze szkoły w pierwszym roku nauki wpisowe, po potrąceniu opłaty rekrutacyjnej, podlega zwrotowi.

Rodzice decydujący się po rozmowie zapoznawczej przystąpić do rekrutacji w normalnym trybie wnoszą opłatę w wysokości 250 zł, która w razie przyjęcia kandydata w poczet uczniów Akademii wchodzi w skład wpisowego.

W wypadku rekrutacji uproszczonej opłacają wpisowe (nie korzystają z dni próbnych). Rokrocznie, do końca czerwca, zgodnie ze statutem szkoły, możliwa jest zmiana wysokości czesnego, które będzie obowiązywać od września. Na uzasadniony wniosek rodziców możliwe jest też przyznanie zniżki w opłatach.

To jest wiadomość tekstowa. Kliknij przycisk Edytuj aby zmienić ten tekst.