Uczniowie ADE

Zbliża się koniec roku szkolnego. Ten jeden, jedyny moment, kiedy zaczynamy myśleć o ocenie tradycyjnej. Trzeba ją wpisać na świadectwie. Każdy uczeń (od czwartej klasy w górę) będzie rozmawiać z nauczycielem przedmiotowym i wspólnie podsumują roczną pracę. Nie będzie umawiania się na dodatkową pracę, by ocena była lepsza. Podsumowujemy cały rok szkolny używając słów takich jak dobra praca, bardzo dobra czy po prostu niedopuszczająca do następnej klasy. Naszym zdaniem to bardzo ważne, by nie mówić do siebie „liczbami”.  Nie ma więc pracy „na czwórkę” czy „na trójkę”. To niepotrzebne etykietowanie.