Uczmy krytycznego myślenia

Kolejny rok szkolny będzie pełny zmian. Reforma systemu edukacji zmusza nas, nauczycieli, do przemyślenia naszych programów. Trzeba sobie postawić nowe cele programowe. Nie możemy zapomnieć, że Akademia Dobrej Edukacji, mimo swojego alternatywnego podejścia do nauczania, jest szkołą i jako taka ma obowiązek realizować podstawę programową. I będziemy tak robić. Wierzę, że dobry nauczyciel poradzi sobie bez względu na to, jaka jest podstawa, natomiast złemu nauczycielowi dobra podstawa nie pomoże, nie stanie się od niej lepszy. Nasza główna zasada pracy zostaje: uczeń jest w centrum i za nim podążamy,  to się nie zmieni. Niezależnie od mojego krytycznego stanowiska na temat nowych podstaw uważam, że we wrześniu 2017 będziemy mieć dobrą okazję do wprowadzenia zmian. Nie tak rewolucyjnych jak te, które są wprowadzanie w skali całego kraju, ale jednak.