JAK POWSTAŁO TECHNIKUM ADE?

W naszym zespole szkół – Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, od września 2019 roku w miejsce Gimnazjum ADE pojawiło się Technikum ADE. Technikum ADE rozpoczęło swoje funkcjonowanie od przyjęcia do swoich klas pierwszych zarówno absolwentów gimnazjów jak i ośmioletnich szkół podstawowych. Część z nich to absolwenci Szkoły Podstawowej ADE i Gimnazjum ADE, które razem z Liceum ADE dotychczas tworzyły naszą Akademię.

Technikum ADE przyjmuje uczniów do kształcenia w dwóch zawodach: technik programista i technik reklamy. Uczniowie Technikum ADE razem z uczniami Liceum ADE przygotowują się do matury i tym samym mogą kontynuować naukę na studiach. 

Nauka zawodu odbywa się przede wszystkim u współpracujących nowoczesnych pracodawców. Koncepcja kształcenia zawodowego oparta o doświadczenia praktyczne została stworzona przy pomocy ekspertów z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, organizacji Pracodawcy Pomorza oraz Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Uczniów mających zainteresowania i predyspozycje do nauk ścisłych zapraszamy do nauki programowania i zdobywania bardzo potrzebnego w dzisiejszych czasach zawodu technik programista. 

Uczniów o predyspozycjach kreatywnych, humanistycznych, artystycznych zachęcamy do zdobycia zawodu technik reklamy. Przygotowywanie strategii marketingowej, troska o markę firmy, działania promocyjne potrzebne są obecnie właściwie przy każdym rodzaju działalności. 

Nauka w Technikum ADE to bezpieczne środowisko, praca w małych grupach, spersonalizowane podejście do ucznia, indywidualna opieka mentora, możliwość dowolnego wyboru przedmiotów, które uczeń chce rozszerzać.

Jak powstało i czym się charakteryzuje Liceum ADE?