HARMONOGRAM

Spotkania Społeczności Rodziców

 • 23.09-04.10.2019 – Rozmowy z rodzicami dot. IDER i IPET
 • 25.11-06.12.2019 – Rozmowy podsumowujące I trymestr
 • 02-13.03.2020 – Rozmowy podsumowujące II trymestr  
 • 18-30.05.2020 – Rozmowy podsumowujące rok szkolny
 • 09.09.2019, godz. 17:00 – Spotkanie Społeczności Rodziców Szkoły Podstawowej (bez grupy 0/2), Liceum i Technikum
 • 12.09.2019, godz. 17:00 – Spotkanie Społeczności Rodziców – Grupa 0/2

Ważne wydarzenia

 • 02.09.2019 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 • 09.2019 – Targi Projektów
 • III Konferencja Akademii Dobrej Edukacji (Tydzień Pasji)
 • Dni Otwarte w Liceum i Technikum
 • Dni Otwarte w Szkole Podstawowej
 • 25.06.2020 – Zakończenie roku szkolnego

Terminy egzaminów

 • 13-17.04.2020 – Egzaminy klasyfikacyjne i rozstrzygające maturzystów 
 • 15-19.06.2020 – Egzaminy klasyfikacyjne i rozstrzygające
 • 16-18.06.2020 – Egzamin Ósmoklasisty
 • 08-29.06.2020 – Egzaminy Maturalne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Dni wolne

 • 20.12.2019 – Wigilia Szkolna
 • 23-31.12.2019 – Zimowa przerwa świąteczna
 • 13-26.01.2020 – Ferie zimowe
 • 09-14.04.2020 – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 08-10.06.2020 – Dni dodatkowo wolne dla Liceum i Technikum
 • 12.06.2020 – Dzień dodatkowo wolny dla SP, Liceum i Technikum

Spotkania klasyfikacyjne

 • 18.11.2019 – Klasyfikacja trymestralna (I) Szkoła Podstawowa
 • 25.11.2019 – Klasyfikacja trymestralna (I) Liceum i Technikum
 • 09.03.2020 – Klasyfikacja trymestralna (II) Szkoła Podstawowa
 • 16.03.2020 – Klasyfikacja trymestralna (II) Liceum i Technikum
 • 20.04.2020 – Klasyfikacja roczna maturzystów
 • 18.05.2020 – Propozycje ocen końcowych, Szkoła Podstawowa, Liceum i Technikum
 • 22.06.2020 – Klasyfikacja końcoworoczna, Szkoła Podstawowa, Liceum i Technikum