Technikum ADE rozpocznie działalność od września 2019 roku. Przyjmuje uczniów do kształcenia w dwóch zawodach: technik programista i technik reklamy.

Będziemy także, analogicznie jak Liceum ADE, dobrze przygotowywać do matury i dawać możliwość kontynuowania nauki na studiach.

Technikum ADE przyjmuje zarówno absolwentów gimnazjów jak i ośmioletnich szkół podstawowych. Warunki rekrutacji do Technikum ADE są opisane na stronie Liceum ADE.