Skąd się wzięliśmy?

JAK POWSTAŁO TECHNIKUM ADE?

W naszym zespole szkół – Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, od września 2019 roku w miejsce Gimnazjum ADE pojawiło się Technikum ADE. Technikum ADE rozpoczęło swoje funkcjonowanie od przyjęcia do swoich klas pierwszych zarówno absolwentów gimnazjów jak i ośmioletnich szkół podstawowych. Część z nich to absolwenci Szkoły Podstawowej ADE i Gimnazjum ADE, które razem z Liceum ADE dotychczas tworzyły naszą Akademię.

WIĘCEJ O NAS
JAK DOŁĄCZYĆ?

Kierujemy swoją ofertę do uczniów (i ich rodziców), którzy pragną mieć realny wpływ na przebieg procesu kształcenia.

Dostosowujemy organizację nauki oraz metody wychowawcze do indywidualnych potrzeb uczniów.

Uczniowie są zapisywani do poszczególnych roczników, jednak uczą się w grupach różnowiekowych, tworzonych zależnie od ich predyspozycji i zainteresowań.

DOŁĄCZ DO NAS