FAQ

Jak organizujemy naukę?

Uczniowie pracują na ogół w 6–12 osobowych grupach. Dzięki temu nauczyciele mogą dobrze poznać uczniów i ich potencjał. W jednej grupie znajdują się dzieci w podobnym wieku, ale niekoniecznie z tego samego rocznika (wspólnie mogą pracować np. klasy piąta i szósta). Poza obowiązkowym planem uczniowie mogą skorzystać z dodatkowych zajęć, na których rozwijają swoje talenty lub ćwiczą umiejętności niezbędne do radzenia sobie z trudnościami. W wyborze dodatkowych aktywności pomaga mentor, który tworzy z uczniem jego indywidualny plan zajęć.


Kim jest mentor?

Mentor czuwa nad procesem edukacji ucznia. Pomaga mu zapoznać się ze sposobem pracy w Akademii oraz narzędziami wykorzystywanymi na zajęciach. Wspiera go w stawianiu sobie celów i ich realizacji w trakcie roku szkolnego. Jednocześnie jest osobą pierwszego kontaktu dla jego rodziców i nauczycieli.


O której zaczynają się zajęcia?

Zazwyczaj zajęcia zaczynają się o godzinie 8.50 i kończą zgodnie z indywidualnym planem ucznia. W czasie wolnym od zajęć obowiązkowych działa opieka świetlicowa. Akademia jest otwarta w godzinach 7.15–16.30.


Czy uczniowie realizują podstawę programową i jak wyglądają zajęcia?

Tak, uczniowie realizują podstawę programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a na koniec roku otrzymują świadectwo. Zależy nam  na tym, aby nauka była zorganizowana w przyjazny sposób, dlatego nasi nauczyciele prowadzą warsztaty i ćwiczenia praktyczne także poza terenem Akademii, organizują wycieczki, wykorzystują technologie, a przede wszystkim dzielą się z uczniami swoimi pasjami.  


Czy są jakieś dodatkowe opłaty?

Dodatkowo płatne są wycieczki i obiady.


Czy można dołączyć do Akademii w trakcie roku szkolnego?

Tak, szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj: JAK DOŁĄCZYĆ?


Czy są jakieś zajęcia dodatkowe?

Tak, Akademia organizuje różne zajęcia dodatkowe według zainteresowań i pasji uczniów, np. DIY. Nasi uczniowie mogą poza tym uczestniczyć w zajęciach rozszerzonych z interesujących ich dziedzin nauki oraz realizować projekty edukacyjne.