REKRUTACJA

Szkoła Podstawowa ADE w Pruszczu Gdańskim kieruje swoją ofertę do uczniów (i ich rodziców), którzy pragną mieć realny wpływ na przebieg procesu kształcenia.

Szkoła dostosowuje organizację nauki oraz metody wychowawcze do indywidualnych potrzeb uczniów.

Do grona naszych uczniów zapraszamy również dzieci powracające do Polski po długim pobycie za granicą oraz dzieci obcokrajowców mieszkających w naszym kraju.

Uczniowie są zapisywani do poszczególnych roczników, jednak uczą się w grupach różnowiekowych, tworzonych zależnie od ich predyspozycji i zainteresowań.

Rekrutacja do klas 0 – 7 na rok szkolny 2020/2021

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.

Zależy nam, aby poznać potrzeby dziecka oraz Państwa, dlatego zapraszamy na rozmowę wstępną, która ze względu na stan epidemii może odbyć się w siedzibie szkoły lub poprzez komunikatory internetowe.

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

Rozmowy z kandydatami prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc.

Skontaktuj się z nami pod numerem 669-477-685, lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego.

Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego

Można zapisać dzieci do istniejących grup w trakcie roku szkolnego pod warunkiem dobrego funkcjonowania nowych uczniów w konkretnych grupach podczas dni próbnych (dni próbne są organizowane, jeśli są w danych grupach wolne miejsca).

Po wyczerpaniu limitu miejsc w konkretnych grupach kandydaci są wpisywani na listę rezerwową. Dzięki temu będą informowani o tworzeniu w szkole kolejnych grup lub pojawiających się wolnych miejscach.


Informacje o opłatach

Opłata rekrutacyjna – 100 zł (zaliczana na poczet wpisowego, jeśli kandydat zostanie przyjęty)

Czesne – 9 600 zł za rok szkolny (rozłożone na 10 lub 12 rat)

Wpisowe – 10% rocznej opłaty czesnego


Możliwe zniżki

  • Za wpłatę czesnego za rok z góry – 5% czesnego
  • Za kolejne dziecko – 10% czesnego
  • Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych


Zapraszamy do kontaktu:

Formularz zgłoszeniowy

ade.pruszcz@dobraedukacja.edu.pl

tel. 669 477 685