Jak pracujemy?

Akademia Dobrej Edukacji – szkoła, w której uczeń uczy się

Realizowana w Akademiach koncepcja edukacji spersonalizowanej oparta jest na świadomej i odpowiedzialnej pracy ucznia idącego swoją indywidualną drogą edukacyjnego rozwoju. Ucznia, który nie jest poddawany procesowi nauczania, lecz uczy się korzystając ze wsparcia nauczycieli. Uczeń dokonuje wyboru i planuje, jak będzie się uczył i w jakim zakresie będzie korzystał z proponowanych zajęć oraz pomocy nauczycieli.

Organizacja pracy ADE jest inna niż w tradycyjnej szkole.

W ADE nauka odbywa się w grupach różnowiekowych, bez tradycyjnych ocen w postaci stopni szkolnych.

Ważne dla organizacji pracy Akademii założenia:

1) Realizowanie zadań programowych może odbywać się w wielu różnych miejscach, na zewnątrz szkoły, także w placówkach kultury, sportu, nauki.

2) Szkolna powierzchnia do nauki może stanowić otwartą przestrzeń, z wieloma miejscami do rozmaitej aktywności – do rozwoju różnego rodzaju zainteresowań.

3) Aktywność w poszukiwaniu wiedzy uczniowie mogą przejawiać w bardzo różny sposób, poprzez własne działania, także w szkole, placówkach muzealnych i laboratoriach badawczych, ale również na spacerze, w parku czy w lesie, odwiedzając zakłady przemysłowe, instytucje życia publicznego i urzędy. Dopiero, gdy czegoś nie da się dotknąć i zobaczyć z bliska, poznać poprzez własną aktywność, pozostaje rozmowa z nauczycielem czy poszukiwanie w Internecie.

4) Grupowanie uczniów może następować ze względu na ich potrzeby, predyspozycje, zainteresowania i zaawansowanie, wtedy możliwe jest nastawienie na autentyczną współpracę i dominować mogą grupy różnowiekowe.

5) Praca edukacyjna zakłada zaangażowanie uczniów i ich rodziców w osiąganie wytyczonych celów edukacyjnych. Pomoc nauczycieli w osiąganiu tych celów odbywa się poprzez system konsultacji i różnych innych działań dodatkowych.

6) Konsultacje polegają na obecności i gotowości nauczyciela do udzielania pomocy w nauce na temat potrzebny w danym momencie jego uczniom i odpowiadania im na pytania. Konsultacje mogą być indywidualne i grupowe, realizowane bezpośrednio oraz przez Internet.

7) Zajęcia mają za zadanie pokazać, że nauka może być atrakcyjna i ciekawa. Tematyka zajęć może wykraczać poza podstawę programową. Celem konkretnych zajęć ma być zaciekawienie jakąś dziedziną wiedzy, kształtowanie wrażliwości właściwej dla danej dyscypliny, zachęcenie do jej uczenia się, uczenie poprzez aktywność, zabawę, inspirowanie do samodzielnego odkrywania, odczuwanie radości z rozwiązywania problemów.

8) Od oceniania ważniejsze jest motywowanie, wprowadzenie elementu twórczej rywalizacji, wspólne odkrywanie, aktywne uczestnictwo w doborze zagadnień poruszanych na zajęciach, wyrażanie swoich opinii i prowadzenie dialogu z prowadzącymi zajęcia.

9) Każdy z uczniów ma swojego mentora, który pomaga planować edukację i rozwój, a także wspiera ucznia w codziennych wyzwaniach. Uczeń regularnie spotyka się z mentorem.