Program Dobrej Edukacji

Nasza Akademia Dobrej Edukacji jest innowacyjnie zorganizowaną szkołą, realizującą Program Dobrej Edukacji przygotowany przez Instytut Dobrej Edukacji.

Uczniowie Akademii Dobrej Edukacji mają zapewnioną profesjonalną, nowocześnie zorganizowaną opiekę mentorską i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zaś nauczyciele i liderzy korzystają z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy.

Program Dobrej Edukacji, obowiązujący w naszej Akademii w roku szkolnym 2018/19 zawiera Założenia Dobrej Edukacji, oraz kolejne części, które można znaleźć tutaj: http://dobraedukacja.edu.pl/pl/program/mapa/.

Każdy uczeń w swojej Indywidualnej Drodze Edukacyjnego Rozwoju ma zawsze na początku roku szkolnego podane, które wymagania programowe go obowiązują.

bloki-1-707x1024