HARMONOGRAM 2020/2021

Terminy stałe:

Społeczność Uczniów

Piątek 3 lekcja, w grupach całej społeczności lub w grupach mentorskich.

Spotkanie kierownictwa ADE

Raz w tygodniu – środa

Spotkanie Społeczności Pracowników Akademii

Raz w tygodniu – środa godz. 15.30 – 17.00

zajęcia do godziny 15.15. Brak świetlicy.

Spotkania klasyfikacyjne

Rok szkolny w ADE dzieli się na trymestry. Dwa pierwsze trymestry kończą się klasyfikacją śródroczną, ostatni trymestr kończy się klasyfikacją końcoworoczną. Podczas tych klasyfikacji uczeń otrzymuje informacje opisowe (TIO). Na około miesiąca przed klasyfikacją końcoworoczną uczniowie otrzymują oceny przewidywane (te są już wyrażone stopniem), które można podwyższyć w drodze indywidualnych ustaleń z nauczycielami lub w drodze egzaminu rozstrzygającego.

25.11.2020 r. – I klasyfikacja trymestralna

24.02.2021 r. – II klasyfikacja trymestralna

16.06.2021 r. – III klasyfikacja trymestralna

Spotkania Społeczności Rodziców

Społeczność Rodziców spotyka się podczas organizowanych przez dyrekcję lub nauczyciela zebrań ogólnych oraz spotkań w grupach (zwłaszcza rodzice uczniów młodszych). Poza tym rodzice mają możliwość spotykania się indywidualnie z nauczycielami podczas organizowanych dni na konsultacje (środy – zgodnie z harmonogramem) po wcześniejszym umówieniu się.

Rodzice odbywają rozmowy z mentorami dzieci (rozmowy o IPET/IDER, rozmowy TIO) w terminach ustalonych w harmonogramie.

Wrzesień 2020

1 września – godz. 16:00 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 – 11 września – Tygodnie adaptacyjno-diagnostyczne

od 21 września – Przekazanie Rodzicom IDER/IPET

21 – 30 września – Indywidualne rozmowy o IDER/IPET

Październik 2020

14 października – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (jesteśmy w szkole i świętujemy)

28 października – Spotkanie Społeczności Rodziców 

Listopad 2020

11 listopada – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25 listopada – I klasyfikacja trymestralna

26 listopada – 4 grudnia – Spotkania mentorów z rodzicami i uczniami w sprawie TIO 

Grudzień 2020

16 grudnia –  Świąteczne spotkanie Społeczności ADE Pruszcz

23 – 31 grudnia – Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2021

1 stycznia – Nowy Rok – dzień wolny

6 stycznia – Święto Trzech Króli – dzień wolny

Luty 2021

1 – 12 lutego – Ferie zimowe

24 lutego – II klasyfikacja trymestralna

Marzec 2021

1 – 12 marca – Spotkania mentorów z rodzicami i uczniami w sprawie TIO

Kwiecień 2021

1 – 6 kwietnia – Wiosenna przerwa świąteczna

Maj 2021

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

12 maja – Wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych (oceny ndst)

13 – 31 maja – Rozmowy trymestralne końcoworoczne z Rodzicami, składanie wniosków o egzamin klasyfikacyjny

Czerwiec 2021

03 czerwca – Boże Ciało – dzień wolny

04 czerwca – Dzień wolny

07 czerwca – 11.06.2021 r. – Sesja egzaminów klasyfikacyjnych

16 czerwca – III klasyfikacja trymestralna końcoworoczna

24 czerwca – godz. 9:00 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca – Odbiór świadectw