ÓSMOKLASITO! ÓSMOKLASISTKO! 

DROGI RODZICU!

Stoicie w obliczu wyzwania, jakim jest EGZAMIN ÓSMOKLASISTY? Potrzebujecie pomocy w przygotowaniu i wsparcia?

Chcąc sprostać oczekiwaniom uczniów podchodzących do egzaminów szkolnych, oferujemy kursy umożliwiające osiągnięcie postawionych sobie celów. Kursy prowadzone są przez doświadczonych specjalistów wykazujących ogromną wrażliwość na potrzeby ucznia, kreatywność w sposobie prowadzenia zajęć oraz profesjonalizm w doborze treści i metod pracy. Łączy je wspólna i kluczowa cecha – INDYWIDUALIZACJA. Pracujemy z zastosowaniem charakterystycznej dla naszego miejsca metody personalizacji. Dostosowany personalnie plan pracy i sposoby realizacji zaowocują wewnętrzną motywacją i dobrym efektem. 

Zajęcia odbywają się w małych grupach. Dostępne są wszystkie przedmioty egzaminacyjne, a grupy mają zajęcia w takim terminie, aby można było skorzystać z każdego przedmiotu lub wybrać ten przedmiot, który sprawia największą trudność. Zajęcia będą prowadzone we wtorki, czwartki i piątki w godz. 16-17.30 od października do kwietnia – do terminu egzaminów. Z każdego przedmiotu odbędzie się łącznie po 50 godzin dydaktycznych.

 • JĘZYK POLSKI – wtorek 16.00
 • JĘZYK ANGIELSKI – czwartek 16.00
 • MATEMATYKA – piątek 16.00

(to terminy dla tworzonych obecnie grup, jeśli zostanie utworzonych więcej grup, możliwe jest prowadzenie zajęć równolegle – np. polskiego też w czwartek, a matematyki we wtorek)

CENA: 

Opłata za jeden przedmiot wynosi 800 zł (słownie: osiemset złotych). Może być wnoszona jednorazowo za cały rok szkolny lub w 4 nieoprocentowanych ratach według następującego harmonogramu:

 1. 200 zł przy zapisie
 2. 200 zł do 10 listopada
 3. 200 zł do 10 grudnia
 4. 200 zł do 10 stycznia

Można indywidualnie ustalić też inny harmonogram rat.

Zniżki w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) oferujemy dla: 

 • osób wnoszących z góry opłatę za cały cykl zajęć;
 • Uczestników zapisujących się na więcej niż jeden przedmiot jednocześnie, za każdy kolejny rodzaj zajęć;
 • Uczestników z jednej rodziny dla drugiego członka rodziny;
 • osób, które polecą nowego Uczestnika. 

Zniżki odliczane są od ostatniej płatności.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o szczegółach: ide@dobraedukacja.edu.pl lub tel. 661 96 66 96. 

Opłaty należy wnosić przelewem na konto, potwierdzenie dokonania przelewu okazać przed zajęciami.
Dane do przelewu:
Instytut Dobrej Edukacji, nr konta: 82 1240 1242 1111 0010 6607 6152, Bank Pekao S.A.
Tytułem: zajęcia z (nazwa przedmiotu), imię i nazwisko uczestnika.