komunikat zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja z 13 maja 2020

Na podstawie ogłoszonego 13 maja komunikatu MEN, przekazujemy wstępne informacje dotyczące organizacji pracy w szkołach i placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja w najbliższych tygodniach. Czekamy na rozporządzenia i wytyczne sanitarne, które mają się ukazać, abyśmy mogli także podać więcej szczegółów. 

Przyjmujemy zachowanie do końca roku szkolnego rytmu nauki i pomocy mentorskiej oraz psychologicznej zdalnej, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami organizacyjnymi, jak dotychczas. 

Zgodnie z kalendarzem zaproponowanym przez MEN, będziemy stopniowo w szkołach wprowadzać: opiekę, rewalidację i konsultacje przedmiotowe, ale po zgłoszeniu tydzień wcześniej zamiaru z nich skorzystania przez rodziców. Zakładamy, że dyrektorzy – na podstawie tych zgłoszeń – będą planować tygodniową pracę, część pracowników kierując do pracy bezpośredniej, a część do zdalnej, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Wszystkie działania bezpośrednie będą musiały być prowadzone z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych i procedur wprowadzonych zgodnie z wytycznymi GIS przez dyrektorów naszych Akademii. 

Zależnie od zgłoszonych przez rodziców i uczniów potrzeb mogą być uruchomione:

  1. Od 18 maja opieka dla dzieci przedszkolnych (jeśli zapotrzebowanie zostało zgłoszone przez rodzica z wyprzedzeniem – w poprzednim tygodniu)
  2. Od 18 maja bezpośrednie prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zalecanych w IPET dziecka (rekomendujemy przed zgłoszeniem zapotrzebowania na takie zajęcia upewnienie się u dyrektora lub u specjalistów zajmujących się konkretnym dzieckiem, czy lepsze dla tego dziecka będzie kontynuowanie działań rewalidacyjnych w formie zdalnej, czy warto próbować przejść na działania bezpośrednie)
  3. Od 25 maja opieka dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej (jeśli zapotrzebowanie zostanie zgłoszone przez rodzica z wyprzedzeniem – w poprzedzającym tygodniu)
  4. Od 25 maja bezpośrednie konsultacje przedmiotowe dla maturzystów i uczniów klas ósmych (jeśli zapotrzebowanie zostanie zgłoszone z wyprzedzeniem – w poprzedzającym tygodniu)
  5. Od 1 czerwca bezpośrednie konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów (potrzeby trzeba zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem, ale jeśli rygory sanitarne pozwolą na obecność w budynku szkolnym tylko ograniczonej liczby uczniów, pierwszeństwo będą mieli maturzyści i uczniowie klas ósmych)

Dyrektorzy Akademii będą co tydzień ogłaszać, w sposób przyjęty w danej Akademii, zmieniony plan proponowanych zajęć, budowany na podstawie otrzymanych wcześniej zgłoszeń oraz możliwości kadrowych.

Więcej informacji podamy, gdy zostaną wydane zapowiadane rozporządzenia MEN i wytyczne GIS.

Zarząd Stowarzyszenia Dobra Edukacja