Co daje edukacja spersonalizowana?

Wzrost osiągnięć uczniów w matematyce i czytaniu w ciągu dwóch lat był wyższy niż w grupie porównawczej, ogólnie i w większości szkół – mówi raport z badania efektów edukacji spersonalizowanej przeprowadzonego przez uznaną organizację badawczą RAND. Dalej w raporcie czytamy: Duża część uczniów z niższymi początkowymi osiągnięciami osiągała wyższe tempo wzrostu niż ich rówieśnicy, szczególnie w matematyce. Wzrost utrzymywał się w szkołach przez trzy lata od wdrożenia.

Badanie przeprowadzone w 62 szkołach przez uznaną i niedochodową organizację współfinansowała fundacja Gates Foundation. Więcej informacji na stronie organizacji RAND.


Nad czym pracują liderzy skutecznych zmian, którzy wprowadzają trendy w życie?

Czy czujesz co będzie przynosiło największe efekty?
Czy lubisz uczyć innych? Stale się rozwijasz i szukasz nowych trendów?
A może myślisz o lepszym przygotowaniu swoich podopiecznych do życia?
Widzisz potencjał w uczniach i chcesz poznać nowe narzędzia, żeby lepiej z nimi pracować?
Masz przekonanie, że szkoła, którą stworzysz lepiej odpowie na wymagania zmieniającego się świata? Czujesz, że to może być dzieło Twojego życia?


Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność. Konfucjusz


Edukacja spersonalizowana i zarządzanie oświatą

Kwalifikacyjne studia podyplomowe organizuje Instytut Dobrej Edukacji wspólnie z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.
Studia trwają 2 semestry, obejmują 5 zjazdów i realizację modułów internetowych, dają kwalifikacje do zarządzania oświatą i certyfikat organizatora edukacji spersonalizowanej. Przygotowują do organizowania edukacji w sposób innowacyjny i zgodny z potrzebami uczniów. [aplikuj]

Co zyskasz?

— Poznasz najnowsze światowe trendy w edukacji i rozwijaniu potencjału dzieci i młodzieży.

— Nabędziesz kompetencje do organizowania edukacji w sposób spersonalizowany: zapewniający wysoką jakość i gwarantujący wykorzystanie szans na rozwój ich uczniów i wychowanków.

— Poznasz elementy i narzędzia edukacji spersonalizowanej (opieka mentorska nad uczniami, organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym, ocenianie wspierające rozwój ucznia, organizowanie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, organizacja pracy własnej ucznia). Nauczysz się je stosować i otrzymasz potwierdzający to certyfikat.

— Uzyskasz formalne kwalifikacje. W zasięgu ręki będzie funkcja dyrektora w szkołach i placówkach, opisana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (par.1 pkt.1) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych.

— Po ukończeniu studiów będziesz mieć gotowość do pełnienia roli lidera w swoim środowisku. Twoja marka dobrego nauczyciela będzie coraz silniejsza, uczniowie i rodzice będą przekazywać między sobą dobre informacje na temat Twojego podejścia i warsztatu.


Jeśli nie będziesz nauczał kogoś, kto na to zasługuje, zgubisz człowieka. Konfucjusz


Widzisz w tym coś wartościowego dla siebie i uczniów, których znasz?

Wykorzystaj swój potencjał. Dołącz do grupy ludzi, tworzących nową jakość w edukacji.

Studia prowadzą wykładowcy z osiągnięciami w prezentowanych tematach. Czerp z dobrych przykładów, spotkaj podobnych do siebie.
Wśród wykładowców są m.in. badacze, eksperci, pracownicy naukowi, menedżerowie.

Wśród tematów studiów znajdą się zagadnienia takie jak m.in.: przywództwo dla uczenia się i rozwoju, tworzenie innowacyjnego środowiska edukacyjnego, przepisy prawa oświatowego a innowacyjne rozwiązania organizacyjne, spersonalizowane formy pracy z uczniami – planowanie i realizacja z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb, nadzór pedagogiczny, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Oczekiwane od kandydatów jest duże zainteresowanie tematem oraz wcześniejsze ukończenie studiów wyższych.

Po więcej szczegółów wejdź na stronę PJATK.


Organizatorzy

Instytut Dobrej Edukacji rozwija autorski program edukacji spersonalizowanej, który powstał przy współpracy z przedstawicielami świata akademickiego i zaczął być realizowany w 2013 roku w założonych wówczas i szkołach – Akademiach Dobrej Edukacji w Warszawie i w Gdańsku. Obecnie Instytut wspiera 11 szkół (7 podstawowych i 4 średnie), realizujących skutecznie program edukacji spersonalizowanej w różnych miejscach w Polsce.

Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych specjalizuje się w badaniach edukacyjnych w obszarze nauczania na odległość. Od 1996 roku prowadzi studia internetowe oraz rozwija narzędzia, metodykę i kursy zdalne. 

Obecne pokolenie podłączone do „repozytorium wielkiej wiedzy” jakim jest internet i swobodnie wykorzystujące nowoczesne technologie, potrzebuje nowych metod nauki. Program studiów edukacji spersonalizowanej realizowany już po raz czwarty wykorzystuje doświadczenia Instytutu Dobrej Edukacji oraz doświadczenia PJATK w skutecznym doborze metod edukacyjnych.


Bądź liderem prawdziwej zmiany na dobre w edukacji. Skorzystaj z bogatego programu studiów podyplomowych o edukacji spersonalizowanej. [aplikuj]