Dlaczego nasze studia?

Instytut Dobrej Edukacji, we współpracy z Polsko Japońską Akademią Technik Komputerowych, prowadzi od 2016 roku studia podyplomowe dla zainteresowanych organizowaniem edukacji w sposób spersonalizowany.

Program studiów Edukacji Spersonalizowanej wykorzystuje doświadczenia Instytutu Dobrej Edukacji oraz doświadczenia PJATK w skutecznym doborze metod edukacyjnych adekwatnych do obecnego rozwoju młodego pokolenia, biegle posługującego się nowoczesnymi technologiami, w dużym stopniu uniezależnionego od formalnej edukacji szkolnej.

Studia zawierają elementy przygotowania pedagogicznego, wiedzy o zarządzaniu oświatą, o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przygotowują do  organizowania edukacji w sposób innowacyjny i zgodny z potrzebami uczniów.

Studia umożliwiają poznanie i praktyczne wykorzystanie spersonalizowanego środowiska edukacyjnego przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Można zależnie od potrzeb uzupełnić swoje kwalifikacje.

 

Model funkcjonowania studiów:

studia podyplomowe_www

Więcej informacji o programie i warunkach rekrutacji na studia podyplomowe z edukacji spersonalizowanej znajduje się na stronie internetowej Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Obecnie – od stycznia 2019 roku – prowadzona jest rekrutacja na dwa kierunki: