Zarząd

Dobra Edukacja to dobre wychowanie, dobra opieka, dobre kształcenie, dobre efekty

Katarzyna Hall – Prezes Zarządu

Wykształcenie

1979 – Uniwersytet Gdański, magister matematyki, specjalność nauczycielska

Doświadczenie zawodowe

od 2016 – Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku, Instytut Dobrej Edukacji, dyrektor
2015-2016 – Fundacja „Dorastaj z nami”, koordynator projektu tutoringowego
2011-2015 – Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, posłanka, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przewodnicząca Podkomisji ds. jakości kształcenia i wychowania, Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu oraz powołanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych
2007-2011 – Minister Edukacji Narodowej
2006-2007 – Urząd Miasta Gdańska, zastępca prezydenta
1989-2006 – Gdańska Fundacja Oświatowa, dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego, pełnomocnik zarządu, redaktor naczelny czasopisma „Klocki Autonomiczne w szkole”
1984-1989 – Uniwersytet Gdański, asystentka w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Matematyki, prace badawcze nad ocenianiem i egzaminowaniem z matematyki
1980-1984 – Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku, nauczycielka matematyki

Informacje dodatkowe

Autorka wielu artykułów o tematyce edukacyjnej

Hanna Rodzyn – Członek Zarządu

Wykształcenie

2011 – Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych
2007 – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, studia podyplomowe Fundusze Unii Europejskiej
2006 – Uniwersytet Gdański, Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów
2002 – Akademia Morska w Gdyni, magister w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem
2001 – Wyższa Szkoła Morska w Gdynia, licencjat w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Doświadczenie zawodowe

od 2015 – Stowarzyszenie Dobra Edukacja, główna księgowa
2012-2015 – Biuro Poselskie Katarzyny Hall, dyrektor biura
od 2007 – Ministerstwo Edukacji Narodowej, doradca ministra, główny specjalista
2002-2007  – Gdańska Fundacja Oświatowa, asystentka Dyrektora Biura Fundacji i Pełnomocnika Zarządu Fundacji, koordynator ds. projektów

Jacek Staniszewski – Członek Zarządu

Wykształcenie

2000 – Uniwersytet Gdański, studia podyplomowe z podstaw informatyki
1994 – Uniwersytet Gdański, magister historii, specjalność nauczycielska

Doświadczenie zawodowe

od 2015 – Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie, dyrektor
od 2010 – Instytut Badań Edukacyjnych, członek Pracowni Historii
2012-2016 – Monnet International School, nauczyciel historii
2001-2010 – Gdańskie Szkoły Autonomiczne, nauczyciel historii, nauczyciel informatyki
1995-2001 – Zespół Szkół im. Gen. Józefa Bema w Starym Polu, nauczyciel języka angielskiego

Informacje dodatkowe

Entuzjasta wykorzystania nowych technologii w edukacji
Uczestnik wielu projektów międzynarodowych dotyczących edukacji historycznej