Zarząd

Dobra Edukacja to dobre wychowanie, dobra opieka, dobre kształcenie, dobre efekty

Katarzyna Hall – prezes zarządu
Anna Florek – członek zarządu
Karolina Maćkowiak – członek zarządu
Hanna Rodzyn – członek zarządu
Jacek Staniszewski – członek zarządu