Misja

Dobra Edukacja to dobre wychowanie, dobra opieka, dobre kształcenie, dobre efekty

Stowarzyszenie Dobra Edukacja:

  • stawia sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji;
  • proponuje najwyższą jakość i staranność w prowadzeniu szkół i placówek edukacyjnych;
  • działa solidnie i nowatorsko, gwarantuje profesjonalizm i efektywność podejmowanych działań;
  • konsekwentnie wspiera rozwój szkół, placówek, inicjatyw i organizacji oświatowych, zmierzających do osiągania standardów Systemu Dobra Edukacja.

Dobra Edukacja to koncepcja rozwoju inicjatyw oświatowych, w której:

  • podmiotem jest wychowanek i jego rodzice (opiekunowie); wszyscy wychowankowie, bez względu na pochodzenie, uzdolnienia, problemy rozwojowe czy dysfunkcje, odczuwają szacunek i akceptację rówieśników i dorosłych dla własnej odrębności i różnorodności, dzięki czemu uczą się szacunku i akceptacji innych;
  • nauczyciele są wrażliwi na indywidualne potrzeby wychowanków oraz potrafią tak projektować i kształtować proces edukacyjny, aby realizować cele adekwatne do potencjału i możliwości podopiecznych i wspierać ich w osiąganiu dobrych wyników;
  • nauczyciele współpracują ze sobą oraz z rodzicami (opiekunami) swoich podopiecznych, realizują wspólne projekty, wprowadzają innowacje, dążą do osiągania najwyższej jakości w rozwijaniu szkoły jako uczącej się organizacji;
  • panuje czytelny system norm i wartości, a atmosfera bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania wyzwala energię i aktywność.