Z prądem czy pod prąd?

Innowacje i inspiracje w edukacji przyrodniczej

Serdecznie zapraszamy na konferencję Z prądem czy pod prąd? Innowacje i inspiracje w edukacji przyrodniczej, adresowaną do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, fizyka, chemia).

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 lutego 2020 roku (środa-czwartek) w siedzibie Instytutu Dobrej Edukacji w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 41C. W imieniu Instytutu dyskusję poprowadzi Katarzyna Hall.

Planujemy każdego dnia po kilka wystąpień otwierających dyskusję służącą inspirującej wymianie poglądów i dzieleniu się doświadczeniem. Zapraszamy do ich zgłaszania. Preferowane są wystąpienia krótkie, skondensowane, wskazujące praktyczne pomysły. 

Ramowy program konferencji

26 lutego, środa

godz. 15–18

Przywitanie uczestników przez organizatorów

Zakładamy między innymi przedstawienie doświadczeń związanych z pomocą w nauce biologii, fizyki i chemii, w szczególności chcemy opowiedzieć o tym, jak organizujemy współpracę nauczycieli tych przedmiotów w Akademiach Dobrej Edukacji oraz jak rozwijamy uczniowskie zainteresowania związane z naukami przyrodniczymi. 

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień przedstawiających ciekawe rozwiązania programowe, metodyczne, organizacyjne służące rozwojowi uczniowskich zainteresowań, motywujące do postawy badawczej.

Dyskusja

27 lutego, czwartek

godz. 9–10

Kawa powitalna, możliwość swobodnych rozmów i konsultacji

godz. 10–13

Wystąpienia dotyczące wyzwań związanych z wdrażaniem zmian w systemie oświaty (czekamy na zgłoszenia nurtujących tematów bieżących). Liczymy na przedstawienie propozycji własnych rozwiązań i wspólne ustalenie wyzwań do rozwiązania w przyszłości, jak sobie z nimi poradzić w bliższej i dalszej perspektywie.

Dyskusja

Podsumowanie

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatna. Godziny obrad są ustalone tak, aby w dogodny sposób można było dojechać i wrócić z najodleglejszych miejsc w Polsce. Tych, którzy nadeślą zgłoszenia, poinformujemy o szczegółowym programie (zbudowanym na podstawie nadesłanych zgłoszeń).

Zapewniamy sale szkoleniowe z wyposażeniem, moderatorów dyskusji, materiały konferencyjne i przerwy kawowe. Noclegi uczestnicy załatwiają we własnym zakresie. Ewentualne pytania dotyczące konferencji można przesyłać na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl.