Pomoc Instytutu Dobrej Edukacji

Instytut Dobrej Edukacji jest zespołem placówek oświatowych o zasięgu ogólnopolskim prowadzonych przez Stowarzyszenie “Dobra Edukacja”: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IDE, Centrum Kształcenia Ustawicznego IDE i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli IDE.

Instytut:

  • zajmuje się wypracowywaniem oraz upowszechnianiem nowatorskich i efektywnych rozwiązań organizacyjno-programowych;
  • oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
  • organizuje konferencje, seminaria i szkolenia.

Instytut powstał, aby wspierać innowacyjnie zorganizowane szkoły – Akademie Dobrej Edukacji, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dobra Edukacja”. Czuwa nad tym, aby pracowały one zgodnie z jednolitymi założeniami i standardami.

  • Wszystkie Akademie realizują Standardy Dobrej Edukacji i Program Dobrej Edukacji przygotowane i rozwijane przez Instytut.
  • Kadra Akademii korzystają z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy.
  • Uczniowie Akademii mają zapewnioną profesjonalną, nowocześnie zorganizowaną opiekę mentorską i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, gdyż Poradnia IDE działa przy każdej Akademii Stowarzyszenia.

Szkoły prowadzone przez inne podmioty także mogą przystąpić do sieci współpracy koordynowanych przez Instytut, a uczniowie z innych szkół korzystać z oferty Poradni IDE.

W wypadku szkoły już działającej potrzebny jest trwający przynajmniej około roku cykl przygotowania do wdrażania w danej szkole Standardów i Programu Dobrej Edukacji. Przy realizowaniu Standardów i Programu Dobrej Edukacji konieczne jest systematyczne uczestniczenie kadry szkoły w szkoleniach, w sieciach współpracy koordynowanych przez Instytut i w rozwijaniu Programu Dobrej Edukacji.