Mapa programowa

Prawa autorskie do Programu Dobrej Edukacji ma Stowarzyszenie Dobra Edukacja. Przystąpienie do realizowania Programu Dobrej Edukacji jest możliwe z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia i przy pomocy metodycznej Instytutu Dobrej Edukacji.

Zmieniony Program Dobrej Edukacji wejdzie w życie w całości od września 2019 roku. Od września 2017 roku wszystkich uczniów obowiązują zmienione:

  • blok DOBRZY – zawierający program wychowawczo-profilaktyczny;
  • blok OTWARCI – programy nauczania języków obcych.

Mapa programowa z częściami programu obowiązującymi do roku szkolnego 2016/17 znajduje się na stronie http://ide.dobraedukacja.edu.pl/p/mapa-programu-dobrej-edukacji.html. W roku szkolnym 2018/19, w niektórych klasach, z niektórych przedmiotów, będziemy jeszcze stosować elementy dotychczasowego Programu.

W roku szkolnym 2018/19:

  • gimnazjaliści i licealiści uczą się większości przedmiotów – poza językami obcymi – według starych programów;
  • uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej zgodnie ze starymi programami realizują jeszcze przedmioty przyroda oraz historia i społeczeństwo, zaś z pozostałych przedmiotów przechodzą już na programy nowe;
  • pozostali uczniowie korzystają już tylko z nowej – niżej zamieszczonej – Mapy programowej.

 

UWAGA: linki z poniższej tabeli są dostępne jedynie dla uczniów, rodziców i pracowników Akademii Dobrej Edukacji oraz dla pracowników Instytutu Dobrej Edukacji, po zalogowaniu na posiadane przez nich konto w domenie dobraedukacja.edu.pl

 

BLOK / lata nauki DOBRZY AKTYWNI TWÓRCZY OTWARCI KRYTYCZNI ROZUMNI LOGICZNI
przygotowanie
 przedszkolne
DOBRZY
0/4
AKTYWNI
PP
TWÓRCZY
PP
OTWARCI
0/4
KRYTYCZNI
PP
ROZUMNI
PP
LOGICZNI
PP
1 i 2 rok nauki DOBRZY
0/4
AKTYWNI
1/2
TWÓRCZY
1/2
OTWARCI
0/4
KRYTYCZNI
1/2
ROZUMNI
1/2
LOGICZNI
1/2
3 i 4 rok nauki DOBRZY
0/4
AKTYWNI
3/4
TWÓRCZY
3/4
OTWARCI
0/4
KRYTYCZNI
3/4
ROZUMNI
3/4
LOGICZNI
3/4
5 i 6 rok nauki DOBRZY
5/8
AKTYWNI
5/6
TWÓRCZY
5/6
OTWARCI
5/8
KRYTYCZNI
5/6
ROZUMNI
5/6
LOGICZNI
5/6
7 i 8 rok nauki DOBRZY
5/8
AKTYWNI
7/8
TWÓRCZY
7/8
OTWARCI
5/8
KRYTYCZNI
7/8
ROZUMNI
7/8
LOGICZNI
7/8
liceum
ogólnokształcące
DOBRZY
9/12
AKTYWNI
9/12
TWÓRCZY
9/12
OTWARCI
9/12
KRYTYCZNI
9/12
ROZUMNI
9/12
LOGICZNI
9/12