Mapa programowa

Prawa autorskie do Programu Dobrej Edukacji ma Stowarzyszenie Dobra Edukacja. Przystąpienie do realizowania Programu Dobrej Edukacji jest możliwe z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia i przy pomocy metodycznej Instytutu Dobrej Edukacji.

Zamieszczone w poniższej tabeli wymagania Programu Dobrej Edukacji są dostosowane do aktualnych wymagań prawnych. Od roku szkolnego 2019/20 wszyscy uczniowie realizujący Program korzystają tylko z tej Mapy programowej. 

UWAGA: linki z poniższej tabeli są dostępne jedynie dla uczniów, rodziców i pracowników szkół realizujących Program Dobrej Edukacji, po zalogowaniu na posiadane przez nich konto w domenie dobraedukacja.edu.pl.

Uczniów Technikum ADE realizujących Program Dobrej Edukacji obowiązują wymagania programowe kształcenia ogólnego przewidziane dla uczniów liceum ogólnokształcącego oraz wymagania programu nauczania dla zawodu, które można znaleźć tutaj: 

Program nauczania Technik Reklamy pobierz 

Program nauczania Technik Programista dla technikum 4 letniego pobierz

Program nauczania Technik Programista dla technikum 5 letniego pobierz

 

BLOK / lata nauki DOBRZY AKTYWNI TWÓRCZY OTWARCI KRYTYCZNI ROZUMNI LOGICZNI
przygotowanie
 przedszkolne
DOBRZY
0/4
AKTYWNI
PP
TWÓRCZY
PP
OTWARCI
0/4
KRYTYCZNI
PP
ROZUMNI
PP
LOGICZNI
PP
1 i 2 rok nauki DOBRZY
0/4
AKTYWNI
1/2
TWÓRCZY
1/2
OTWARCI
0/4
KRYTYCZNI
1/2
ROZUMNI
1/2
LOGICZNI
1/2
3 i 4 rok nauki DOBRZY
0/4
AKTYWNI
3/4
TWÓRCZY
3/4
OTWARCI
0/4
KRYTYCZNI
3/4
ROZUMNI
3/4
LOGICZNI
3/4
5 i 6 rok nauki DOBRZY
5/8
AKTYWNI
5/6
TWÓRCZY
5/6
OTWARCI
5/8
KRYTYCZNI
5/6
ROZUMNI
5/6
LOGICZNI
5/6
7 i 8 rok nauki DOBRZY
5/8
AKTYWNI
7/8
TWÓRCZY
7/8
OTWARCI
5/8
KRYTYCZNI
7/8
ROZUMNI
7/8
LOGICZNI
7/8
liceum
ogólnokształcące
DOBRZY
9/12
AKTYWNI
9/12
TWÓRCZY
9/12
OTWARCI
9/12
KRYTYCZNI
9/12
ROZUMNI
9/12
LOGICZNI
9/12