Program Dobrej Edukacji

Program Dobrej Edukacji to jeden program szkolny do wszystkich dziedzin edukacyjnych przygotowany na użytek Akademii Dobrej Edukacji, prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, który ma strukturę widoczną na Mapie Programu Dobrej Edukacji. Mapę programową, która zawiera program wychowawczo-profilaktyczny oraz szkolny zestaw programów nauczania, należy czytać i stosować łącznie ze Statutem Akademii oraz ze Standardami Edukacji Spersonalizowanej stosowanymi we wszystkich Akademiach.