Instytut Dobrej Edukacji zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w Akademii Umiejętności Społecznych. Podczas półkolonii terapeutycznych dzieci będą pracować nad rozwojem umiejętności społecznych, komunikacyjnych, strategii radzenia sobie z emocjami oraz rozwojem kreatywnego myślenia.

Niestety wiele dzieci ma obecnie kłopoty w radzeniu sobie z własnymi emocjami, ze współpracą w grupie, zaś szkoła nie jest w stanie poświęcać na kształtowanie tych umiejętności zbyt wiele czasu. Nasze półkolonie terapeutyczne są szczególnie wskazane dla dzieci przejawiających trudności w zachowaniu, emocjonalne, a także z zaburzeniami ze spektrum.

Dzieci będą przybywały pod naszą opieką od 9:00 do 16:00, łącznie przez siedem godzin dziennie.

Każdego dnia oferujemy:

  • kreatywne zajęcia artystyczne lub przyrodnicze (dostosowane do możliwości grupy i pogody),
  • zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych,
  • dwie półgodzinne przerwy na posiłek (w tym obiad w cenie).

Miejsce półkolonii:

Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 75A

UWAGA! Ze względów organizacyjnych przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie na turnus: 01.07.2019–05.07.2019 (zajęcia w ADE Gdańsk). Zostały ostatnie wolne miejsca!

Półkolonie obejmować będą 5 spotkań (1 tydzień).

Warunkiem uczestniczenia w półkoloniach jest:

  • wstępna rozmowa rodziców i dziecka z psychologiem IDE ,
  • wpłata kwoty na konto: Instytut Dobrej Edukacji, 82 1240 1242 1111 0010 6607 6152, Bank Pekao S.A.

CENA:
1 tydzień: 700 zł

Zapisy: https://forms.gle/NvgAJHzLnTtuBUGGA