Instytut Dobrej Edukacji zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w Akademii Umiejętności Społecznych. Podczas półkolonii terapeutycznych dzieci będą pracować nad rozwojem umiejętności społecznych, komunikacyjnych, strategii radzenia sobie z emocjami oraz rozwojem kreatywnego myślenia.

Niestety wiele dzieci ma obecnie kłopoty w radzeniu sobie z własnymi emocjami, ze współpracą w grupie, zaś szkoła nie jest w stanie poświęcać na kształtowanie tych umiejętności zbyt wiele czasu. Nasze półkolonie terapeutyczne są szczególnie wskazane dla dzieci przejawiających trudności w zachowaniu, emocjonalne, a także z zaburzeniami ze spektrum.

Dzieci będą przybywały pod naszą opieką od 9:00 do 16:00, łącznie przez siedem godzin dziennie.

Każdego dnia oferujemy:

  • kreatywne zajęcia artystyczne lub przyrodnicze (dostosowane do możliwości grupy i pogody),
  • zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych,
  • dwie półgodzinne przerwy na posiłek (w tym obiad w cenie).

Miejsca półkolonii:

Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 75

Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim, ul. Kochanowskiego 2

Turnusy proponowane do wyboru:

  • 01.07.2019–05.07.2019, Gdańsk
  • 08.07.2019–12.07.2019, Gdańsk
  • 08.07.2019–12.07.2019, Pruszcz Gdański
  • 15.07.2019–19.07.2019, Gdańsk
  • 15.07.2019–19.07.2019, Pruszcz Gdański

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie oraz uruchomienia turnusów po zgłoszeniu się 10 uczestników w każdym terminie. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej lub zbyt dużej liczby uczestników na któryś proponowany termin, zapisanemu uczestnikowi będzie proponowany inny termin lub miejsce.

Półkolonie obejmować będą 5 spotkań (1 tydzień). 
Istnieje możliwość zapisania dziecka na 2 turnusy.

Wybierając półkolonie, należy wskazać wiek dziecka, tydzień/ tygodnie i adres.

Warunkiem uczestniczenia w turnusach jest:

  • wstępna rozmowa rodziców i dziecka z psychologiem IDE ,
  • wpłata kwoty na konto: Instytut Dobrej Edukacji, 82 1240 1242 1111 0010 6607 6152, Bank Pekao S.A.

CENA:
2 tygodnie: 1200 zł, przy zgłoszeniu się i wpłacie do końca maja 1000 zł
1 tydzień: 700 zł, przy zgłoszeniu się i wpłacie do końca maja 600 zł

Zapisy: https://forms.gle/NvgAJHzLnTtuBUGGA