Dwudniowe konferencje szkoleniowe w siedzibie IDE w Gdańsku 

– pierwszy dzień, godziny 15-19, drugi dzień, godziny 10-14 (80-391 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 41C, Alfa Centrum)

Nasz cel to współpraca i wzajemna inspiracja. Zapewniamy  moderatorów dyskusji, sale szkoleniowe z wyposażeniem, materiały konferencyjne i przerwy kawowe. Noclegi i posiłki uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.

I. 16-17 października 2019 (środa-czwartek), temat wiodący: Jakie mamy ograniczenia prawne oraz pomysły dotyczące szkolnego oceniania?

Przygotowujemy wystąpienia omawiające aktualny stan prawny dotyczący oceniania, omówienie naszego Standardu Dobrej Edukacji: Ocenianie pomagające rozwijać się oraz przegląd innych nowych oświatowych zmian prawnych. Zapraszamy do zgłaszania wystąpień dotyczących ciekawych, autorskich szkolnych systemów oceniania. Informacje i zapisy: http://dobraedukacja.edu.pl/pl/konferencja-ocenianie/

II. 13-14 listopada 2019 (środa-czwartek), Konferencja metodyczna LOGICZNI (matematycy i informatycy)

III. 8-9 stycznia 2020 (środa-czwartek), Konferencja metodyczna TWÓRCZY (poloniści i artyści)

IV. 26-27 lutego 2020 (środa-czwartek), Konferencja metodyczna ROZUMNI (przyrodnicy, biologia, fizyka, chemia)

V. 25-26 marca 2020 (środa-czwartek), temat wiodący: Co uczniom daje opieka doradcy edukacyjnego, mentora, tutora?

Przygotowujemy wystąpienia omawiające aktualny stan prawny dotyczący doradztwa zawodowego, omówienie naszego Standardu Dobrej Edukacji: Opieka mentorska oraz przegląd innych nowych oświatowych zmian prawnych. Zapraszamy do zgłaszania wystąpień dotyczących ciekawych rozwiązań dotyczących zindywidualizowanej opieki mentorskiej lub tutorskiej czy doradczej wprowadzanej
w szkołach. 

Konferencja programowa IDE

18-20 sierpnia 2020 (wtorek-czwartek)

Konferencja sierpniowa jest trzydniowa, z wyżywieniem i zakwaterowaniem (miejsce będzie podane w okresie późniejszym), od obiadu pierwszego dnia do obiadu trzeciego dnia.