komunikat z 11 marca 2020

Komunikat Stowarzyszenia Dobra Edukacja w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa

W związku z zawieszeniem na dwa tygodnie zajęć we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce (12-25 marca), w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja uprzejmie informuję:

  1. W naszej organizacji przyjmujemy założenie, że okres zawieszenia zajęć to nie jest czas wolny. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie mają w tym czasie zdalnie realizować program. Zamknięcie placówek oświatowych może przełożyć się na późniejsze kłopoty z realizacją programu, powstanie luk edukacyjnych, być może przesunięcie terminów roku szkolnego i wakacji. Akademie Dobrej Edukacji skutecznie wdrożyły i od dawna używają środki techniczne, umożliwiające zdalną naukę. Najczęściej korzystamy do kontaktu na odległość z narzędzi Google Classroom lub Hangouts.
  2. Nauczyciele naszych szkół w okresie zawieszenia zajęć pracują zdalnie w tym samych godzinach co w normalnym trybie, dokumentują tematy zajęć, udostępniają swoim uczniom materiały edukacyjne i zadania, uwzględniając specyfikę pracy zdalnej i możliwości swoich uczniów, odbierają i sprawdzają prace itp. Tematy, które wymagają bezpośredniego kontaktu zostaną zrealizowane po odwieszeniu zajęć. Czas zawieszenia zajęć zostanie wykorzystany merytorycznie możliwie efektywnie.
  3. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kierujemy pracowników pedagogicznych do obowiązkowej pracy zdalnej – w ramach działań prewencyjnych przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Natomiast nasza administracja pracuje normalnie i możliwe jest korzystanie przez nią z pomieszczeń szkoły i odbywanie wcześniej zaplanowanych spotkań indywidualnych. 
  4. Zaplanowane na najbliższe dni posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja i Rady Rozwoju Instytutu Dobrej Edukacji odbędą się za pośrednictwem Hangouts. Konferencja Instytutu Dobrej Edukacji “Mentor. Narzędzia i inspiracje” – również zaplanowana w najbliższych dniach – jest przeniesiona na termin majowy. Osoby, które zarejestrowały swój udział dostaną jeszcze oficjalne powiadomienia.
  5. Dyrektorzy naszych szkół i placówek proszeni są o przekazanie niniejszego komunikatu uczniom, rodzicom i pracownikom.

Katarzyna Hall
prezes zarządu 
Stowarzyszenia Dobra Edukacja