Stowarzyszenie Dobra Edukacja

Dobra Edukacja to dobre wychowanie, dobra opieka, dobre kształcenie, dobre efekty

Władze Stowarzyszenia:
Katarzyna Hall – prezes zarządu
Anna Florek – członek zarządu
Justyna Huszał – członek zarządu
Karolina Maćkowiak – członek zarządu
Hanna Rodzyn – członek zarządu

Siedziba Stowarzyszenia:
ul. Górczewska 13, 01-189 Warszawa

Adres do korespondencji:
Instytut Dobrej Edukacji
ul. Kołobrzeska 41C, 80-391 Gdańsk

tel. 661 96 66 96
e-mail: biuro@dobraedukacja.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych
Michał Rolbiecki
e-mail: iod@dobraedukacja.edu.pl

KRS: 0000432527
NIP 5272683613
REGON 146302430
Nr konta: 74 1240 1242 1111 0010 6607 0088, Bank Pekao S.A.