Bądź z nami w kontakcie

Instytut Dobrej Edukacji

ul. Kołobrzeska 41c, 80-391 Gdańsk

tel. 661 96 66 96

Organ prowadzący: Stowarzyszenie Dobra Edukacja

Dyrektor IDE

Katarzyna Hall, katarzyna.hall@dobraedukacja.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych 

Michał Rolbiecki, iod@dobraedukacja.edu.pl

REGON: 222169862

nr konta: 82 1240 1242 1111 0010 6607 6152, Bank Pekao S.A.