Konferencja adresowana do nauczycieli języka polskiego i przedmiotów artystycznych 

„A jak nam się to przyda w życiu?” Nauka w szkole vs codzienność.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 stycznia 2020 roku w siedzibie Instytutu Dobrej Edukacji w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 41C. W imieniu Instytutu dyskusję poprowadzi Katarzyna Hall.

Planujemy każdego dnia po kilka wystąpień otwierających dyskusję służącą inspirującej wymianie poglądów i dzieleniu się doświadczeniem. Zapraszamy do ich zgłaszania. Preferowane są wystąpienia krótkie, skondensowane, wskazujące praktyczne pomysły. 

Ramowy program konferencji

8 stycznia, środa

godz. 15–18

Przywitanie uczestników przez organizatorów

Zakładamy między innymi przedstawienie doświadczeń związanych z pomocą w nauce języka polskiego w Akademiach Dobrej Edukacji oraz z rozwojem uczniowskich zainteresowań związanych z przedmiotami artystycznymi. 

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień przedstawiających ciekawe rozwiązania programowe, metodyczne, organizacyjne służące rozwojowi uczniowskich zainteresowań, motywujące do postawy twórczej.

Dyskusja

9 stycznia, czwartek

godz. 9–10

Kawa powitalna, możliwość swobodnych rozmów i konsultacji

godz. 10–13

Wystąpienia dotyczące wyzwań związanych z wdrażaniem zmian w systemie oświaty (czekamy na zgłoszenia nurtujących tematów bieżących). Liczymy na przedstawienie propozycji własnych rozwiązań i wspólne ustalenie wyzwań do rozwiązania w przyszłości, jak sobie z nimi poradzić w bliższej i dalszej perspektywie.

Dyskusja

Podsumowanie

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatna. Godziny obrad są ustalone tak, aby w dogodny sposób można było dojechać i wrócić z najodleglejszych miejsc w Polsce. Tych, którzy nadeślą zgłoszenia, poinformujemy o szczegółowym programie (zbudowanym na podstawie nadesłanych zgłoszeń).

Zapewniamy sale szkoleniowe z wyposażeniem, moderatorów dyskusji, materiały konferencyjne i przerwy kawowe. Noclegi uczestnicy załatwiają we własnym zakresie. Ewentualne pytania dotyczące konferencji można przesyłać na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl.