Konferencja: Jakie mamy ograniczenia prawne oraz pomysły dotyczące szkolnego oceniania? odbędzie się w dniach 16 i 17 października 2019 roku w siedzibie Instytutu Dobrej Edukacji w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 41C. W imieniu Instytutu dyskusję poprowadzą Katarzyna Hall i Joanna Berdzik.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników naukowych zajmujących się problemami oświaty oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

 

Ramowy program konferencji

16 października, środa

godz. 15–19

Przywitanie uczestników przez organizatorów

Aktualny stan prawny dotyczący szkolnego oceniania i prezentacja Standardu Dobrej Edukacji: Ocenianie pomagające rozwijać się – Katarzyna Hall, Instytut Dobrej Edukacji

Krótkie prezentacje szkolnych systemów oceniania mogących być inspiracją dla innych (czekamy na zgłoszenia).  Zakładamy między innymi przedstawienie sposobu oceniania bieżącego stosowanego w Akademiach Dobrej Edukacji, konkluzji związanych z jego działaniem oraz narzędzi do ewaluacji oceniania.

Dyskusja

17 października, czwartek

godz. 9–10

Kawa powitalna, możliwość swobodnych rozmów i konsultacji

godz. 10–14

Przegląd najbardziej istotnych zmian prawnych w systemie oświaty z ostatniego czasu – Joanna Berdzik, Instytut Dobrej Edukacji

Wystąpienia dotyczące wyzwań związanych z wdrażaniem zmian w systemie oświaty (czekamy na zgłoszenia nurtujących tematów bieżących). Liczymy na przedstawienie propozycji własnych rozwiązań i wspólne ustalenie wyzwań do rozwiązania w przyszłości, jak sobie z nimi poradzić w bliższej i dalszej perspektywie.

Dyskusja

Podsumowanie

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń wystąpień służących zaprezentowaniu rozwiązań związanych z ocenianiem stosowanych w szkołach lub też nurtujących tematów bieżących dotyczących wdrażania zmian w systemie oświaty. Planujemy każdego dnia po kilka wystąpień otwierających dyskusję służącą inspirującej wymianie poglądów i dzieleniu się doświadczeniem. Zastrzegamy sobie możliwość niezakwalifikowania do programu niektórych proponowanych wystąpień (preferowane są wystąpienia krótkie, skondensowane, wskazujące praktyczne pomysły) z uwagi na potrzebę pozostawienia części czasu obrad na swobodną dyskusję wszystkich uczestników. Ewentualne pytania dotyczące konferencji można przesyłać na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl.

Godziny obrad są ustalone tak, aby w dogodny sposób można było dojechać i wrócić z najodleglejszych miejsc w Polsce. Tych, którzy nadeślą zgłoszenia, poinformujemy o szczegółowym programie (zbudowanym na podstawie nadesłanych zgłoszeń) oraz poprosimy o przelanie na konto organizatora opłaty konferencyjnej w wysokości 180 zł.

W ramach opłaty zapewniamy sale szkoleniowe z wyposażeniem, moderatorów dyskusji, materiały konferencyjne i przerwy kawowe. Noclegi uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.

 

Dane do przelewu:

Instytut Dobrej Edukacji, nr konta: 82 1240 1242 1111 0010 6607 6152, Bank Pekao S.A.

Tytułem: konferencja ocenianie, imię i nazwisko uczestnika.

Partner konferencji: