Konferencja adresowana do nauczycieli matematyki i informatyki 

Logiczne myślenie i działanie, czyli jak uczymy znajdować rozwiązania w sytuacjach problemowych? 

Konferencja odbędzie się w dniach 13 i 14 listopada 2019 roku w siedzibie Instytutu Dobrej Edukacji w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 41C. W imieniu Instytutu dyskusję poprowadzą Zbigniew Pankowski i Kamil Belau.

Planujemy każdego dnia po kilka wystąpień otwierających dyskusję służącą inspirującej wymianie poglądów i dzieleniu się doświadczeniem. Zapraszamy do ich zgłaszania. Preferowane są wystąpienia krótkie, skondensowane, wskazujące praktyczne pomysły. 

Ramowy program konferencji

13 listopada, środa

godz. 15–18

Przywitanie uczestników przez organizatorów

Zakładamy między innymi przedstawienie doświadczeń związanych z pomocą w nauce matematyki w Akademiach Dobrej Edukacji oraz z rozwojem uczniowskich zainteresowań związanych z informatyką. 

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień przedstawiających ciekawe rozwiązania programowe, metodyczne, organizacyjne służące rozwojowi zainteresowań matematyką i informatyką, motywujące do nauki tych przedmiotów.

Dyskusja


14 listopada , czwartek

godz. 9–10

Kawa powitalna, możliwość swobodnych rozmów i konsultacji

godz. 10–13

Wystąpienia dotyczące wyzwań związanych z wdrażaniem zmian w systemie oświaty (czekamy na zgłoszenia nurtujących tematów bieżących). Liczymy na przedstawienie propozycji własnych rozwiązań i wspólne ustalenie wyzwań do rozwiązania w przyszłości, jak sobie z nimi poradzić w bliższej i dalszej perspektywie.

Dyskusja

Podsumowanie

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Cr0Hg-pLgtuQWzvBq6nCKswZn2A0-SfBx77cSPF6tj0RGA/viewform

Godziny obrad są ustalone tak, aby w dogodny sposób można było dojechać i wrócić z najodleglejszych miejsc w Polsce. Tych, którzy nadeślą zgłoszenia, poinformujemy o szczegółowym programie (zbudowanym na podstawie nadesłanych zgłoszeń).

Zapewniamy sale szkoleniowe z wyposażeniem, moderatorów dyskusji, materiały konferencyjne i przerwy kawowe. Noclegi uczestnicy załatwiają we własnym zakresie. Ewentualne pytania dotyczące konferencji można przesyłać na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl.