Konferencja: Jak przejść przez nową licealną podstawę programową? odbędzie się w dniach 27 i 28 lutego 2019 roku w siedzibie Instytutu Dobrej Edukacji w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 41C. Pierwszego dnia w imieniu Instytutu dyskusję poprowadzi Katarzyna Hall, drugiego – Joanna Berdzik.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników naukowych zajmujących się problemami oświaty oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły. 

 

Ramowy program konferencji

27 lutego, środa

godz. 15–18

Przywitanie uczestników przez organizatorów

Krytyczna analiza rozporządzeń o podstawie programowej i ramowych planach nauczania, które wejdą w życie od 1 września 2019 roku dla 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników – Katarzyna Hall, Instytut Dobrej Edukacji

Krótkie prezentacje projektowanych rozwiązań organizacyjnych spełniających nowe przepisy i mogących być inspiracją dla innych (przyjmujemy zgłoszenia zainteresowanych przedstawieniem swoich pomysłów)

Dyskusja

godz. 19

Spotkanie integracyjne w restauracji w pobliżu

28 lutego, czwartek

godz. 9–10

Możliwość obserwowania zajęć i zwiedzenia Liceum ADE prowadzonego przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja w Gdańsku

godz. 10–13

Inne istotne zmiany w prawie oświatowym mające wpływ na pracę w szkołach w roku szkolnym 2019/20 – jak sobie z nimi najlepiej poradzić?  – Joanna Berdzik, Instytut Dobrej Edukacji

Wystąpienia dotyczące głównych wyzwań związanych z wdrażaniem zmian w systemie oświaty (czekamy na zgłoszenia)

Dyskusja

 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń wystąpień służących zaprezentowaniu rozwiązań organizacyjnych i programowych planowanych w szkołach średnich po wejściu w życie nowych przepisów lub też wystąpień określających główne wyzwania i problemy, jakie przed nami stoją w związku ze zmianami w systemie oświaty. Planujemy każdego dnia po kilka wystąpień otwierających dyskusję służącą inspirującej wymianie poglądów i dzieleniu się doświadczeniem.

 

Zapisać się na konferencję należy przez formularz zgłoszeniowy do 10 lutego 2019 r.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCyvJSbT4lvVgtjYFUmD6HBpjBZ05fq4n7jcizz6uM4ByUZQ/viewform

 

Do 10 lutego 2019 r. prosimy też przelać na konto organizatora opłatę konferencyjną w wysokości 180 zł. Opłata zawiera koszt kolacji, przerw kawowych oraz materiałów konferencyjnych.

Dane do przelewu:

Instytut Dobrej Edukacji, nr konta: 82 1240 1242 1111 0010 6607 6152, Bank Pekao S.A.

Tytułem: konferencja licealna, imię i nazwisko uczestnika.

 

Godziny są ustalone tak, aby w dogodny sposób można było dojechać i wrócić z najodleglejszych miejsc w Polsce. Nocleg uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.

Rekomendowane hotele położone najbliżej miejsca spotkania:

http://hotelolivia.org.pl/

http://arkonpark.dobryhotel.com/

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niezakwalifikowania do programu niektórych proponowanych wystąpień (preferowane są wystąpienia krótkie, skondensowane, wskazujące praktyczne pomysły) z uwagi na potrzebę pozostawienia części czasu obrad na swobodną dyskusję wszystkich uczestników. Ewentualne pytania dotyczące konferencji można przesyłać na adres: biuro@dobraedukacja.edu.pl.

 

Partner konferencji: