komunikat z 24 kwietnia 2020

Droga Kadro szkół i placówek prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie Dobra Edukacja, bardzo dziękujemy Wam za wzmożony wysiłek związany z organizowaniem zdalnej edukacji oraz komunikacji między Wami, uczniami i rodzicami. 

Szanowni Rodzice, dziękujemy za wiele zrozumienia i wsparcia dla naszej kadry w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.

Minister edukacji dzisiaj przedłużył czas pracy na odległość do 24 maja i jednocześnie podał terminy egzaminu ósmoklasisty i matur. Zapowiedział też podjęcie przez szkoły i przedszkola zadań opiekuńczych, jednak nie określił ani warunków, w jakich to się będzie miało odbywać, ani terminu, od kiedy to ma nastąpić. Jesteśmy w stanie większość zajęć z uczniami prowadzić zdalnie aż do końca roku. Właśnie pokazaliśmy, że można zdalnie sklasyfikować i rozdać końcowe świadectwa. Nasi maturzyści już swoją tegoroczną pracę podsumowali.

Doświadczenie wskazuje, że kolejny moment zmiany organizacji pracy szkół może być znowu podany przez władze z dnia na dzień i musimy być na to przygotowani.

Dlatego zobowiązaliśmy dyrektorów naszych szkół do nabycia pewnego zapasu środków dezynfekcyjnych i zabezpieczających oraz wdrożenia procedur mających na celu bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i uczniów w pracy po powrocie. 

Niepokoi nas brak możliwości prowadzenia bezpośrednich zajęć terapeutycznych z niektórymi naszymi uczniami. Staramy się działania terapeutyczne także prowadzić online, ale czasem jest to bardzo trudne lub niemożliwe i brak bezpośredniej terapii powoduje spory regres, niweczy wcześniejsze wysiłki i osiągnięcia. 

Jeśli pojawi się możliwość przychodzenia przez dzieci do szkół i przedszkoli, damy naszym rodzicom wybór, czy wolą dla bezpieczeństwa swojego i swoich dzieci dalej być z nimi w domu, czy też potrzebują dla swoich dzieci opieki lub terapii. W pierwszej kolejności zakładamy opiekę i terapię dla najbardziej potrzebujących, z zachowaniem szeregu środków ostrożności i zabezpieczeń, zaś możliwość kontynuowania edukacji zdalnej dla wszystkich

Na pewno zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i uczniów będziemy traktować priorytetowo. Także jesteśmy zobowiązani przestrzegać wytycznych MEN.

Zarząd SDE