O Instytucie

Instytut Dobrej Edukacji jest zespołem placówek oświatowych o zasięgu ogólnopolskim prowadzonych przez Stowarzyszenie “Dobra Edukacja”: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

 

Instytut:

  • zajmuje się wypracowywaniem oraz upowszechnianiem nowatorskich i efektywnych rozwiązań organizacyjno-programowych;
  • oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
  • organizuje konferencje, seminaria i szkolenia.

 

Instytut powstał, aby wspierać innowacyjnie zorganizowane szkoły – Akademie Dobrej Edukacji, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dobra Edukacja”. Czuwa nad nad tym, aby pracowały one zgodnie z jednolitymi założeniami i standardami.

  • Wszystkie Akademie realizują Program Dobrej Edukacji przygotowany i rozwijany przez Instytut.
  • Nauczyciele i Liderzy Akademii korzystają z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy.
  • Uczniowie Akademii mają zapewnioną profesjonalną, nowocześnie zorganizowaną opiekę mentorską i pomoc psychologiczno- pedagogiczną, gdyż Poradnia IDE działa przy każdej Akademii Stowarzyszenia.

 

Szkoły prowadzone przez inne podmioty także mogą przystąpić do sieci współpracy koordynowanych przez Instytut, a uczniowie z innych szkół korzystać z oferty Poradni IDE.

Strona z materiałami programowymi wypracowanymi przez Instytut: http://ide.dobraedukacja.edu.pl/.