komunikat zarządu Stowarzyszenia Dobra Edukacja z 5 maja 2020

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nasze pytanie o potrzebę i gotowość wysłania od 6 maja dzieci przedszkolnych pod opiekę naszych ADE, rodzice wszystkich dzieci uzgodnili z naszymi dyrektorami, że – z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne – jeszcze przez najbliższe dni dzieci pozostaną w domach. Czyli zajęcia w naszych ADE w trybie stacjonarnym jeszcze się nie zaczynają. W związku z tym przyjmujemy niżej opisane ustalenia, obowiązujące we wszystkich placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja.

Dziękujemy naszym dyrektorom i kadrze za szczególną mobilizację w tym trudnym czasie, zaś rodzicom za zrozumienie i wsparcie.


WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Opracowane wytyczne

Wszyscy dyrektorzy ADE, zgodnie z otrzymanymi zaleceniami, opracowali szczegółowe wytyczne dla swoich placówek oraz nabyli odpowiednie wyposażenie. Będą to odpowiednio aktualizować, zależnie od pojawiania się nowych komunikatów i zaleceń GIS oraz MEN. Są w stanie w każdym momencie udzielić Państwu dokładnych informacji, jak – w wypadku powrotu z zajęciami do placówki – będzie wyglądała procedura przyjęcia dziecka pod opiekę, jakie będą obowiązywać ograniczenia, do ilu dzieci będzie mogło przebywać na terenie poszczególnych sal itp.

Cotygodniowe zbieranie zapisów przedszkolaków

W najbliższym tygodniu – pomiędzy 11 a 15 maja – dyrektorzy ADE ponownie  zwrócą się do Państwa z pytaniem, czy z uwagi na swoją sytuację zawodową będziecie potrzebować opieki nad dziećmi przedszkolnymi w kolejnym tygodniu – pomiędzy 18 a 22 maja. Dopóki będzie sytuacja epidemiczna, będziemy takie pytanie ponawiać co tydzień i – zależnie od Państwa odpowiedzi – organizować zgodnie z przyjętymi procedurami opiekę wyłącznie dla zgłoszonych wcześniej dzieci. 

Co po 24 maja, co z dziećmi starszymi?

Do 24 maja  zawieszone są zajęcia dydaktyczne w szkołach. Czekamy na rządowy komunikat, jak będzie wyglądała sytuacja dzieci starszych niż przedszkolne po tej dacie. Będziemy Państwa informować, jeśli będzie możliwe dołączenie też uczniów do naszych procedur opiekuńczych. Nadal będziemy także pracować w zdalnej formie, tak jak dotychczas. Po rozmowach z wieloma z Państwa wydaje się, że w obecnej sytuacji zdecydowana większość z nas uznaje za bezpieczniejszą i bardziej przyjazną zdalną  edukację. Dlatego pozostaniemy przy niej, dopóki to tylko będzie możliwe. Dziękujemy za dobrą współpracę i przekazywane opinie.

Zarząd Stowarzyszenia Dobra Edukacja