HARMONOGRAM

ROK SZKOLNY 2020/21

Terminy stałe

Spotkania Społeczności Uczniów – raz w tygodniu – według planu zajęć.

Spotkania Społeczności Pracowników Pedagogicznych – raz w miesiącu – poniedziałki.

W roku szkolnym 2020/2021 będą cztery dni ze statusem “krótki dzień”. Tego dnia zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze będą do 13.30. Terminy “krótkich dni”: 17.09, 30.11, 22.03, 21.06.

Spotkania klasyfikacyjne

Rok szkolny w ADE dzieli się na trymestry.

Dwa pierwsze trymestry kończą się klasyfikacją śródroczną, ostatni trymestr kończy się klasyfikacją końcoworoczną. Podczas klasyfikacji śródrocznych uczeń otrzymuje informacje opisowe (Trymestralne Informacje o Postępach Ucznia TIoPU).

Na około miesiąc przed klasyfikacja końcoworoczną uczniowie otrzymują oceny przewidywane (te są już wyrażone stopniem), które można podwyższyć w drodze indywidualnych ustaleń z nauczycielami lub w drodze egzaminu rozstrzygającego.

Spotkania Społeczności Rodziców

Społeczność Rodziców spotyka się podczas zebrań w grupach (zwłaszcza rodzice uczniów młodszych) lub na spotkaniach indywidualnych oraz podczas Akademii Rodzica.

Formy spotkań 

Przewidujemy możliwość odbywania się w/w spotkań w formule hybrydowej – w siedzibie szkoły lub on-line przy użyciu narzędzia google meet.

I trymestr 

Wrzesień

01.09 – rozpoczęcie roku szkolnego

02 – 04.09 – dni adaptacyjne w ADE

17.09 – wyjazdowe szkolenie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE – zajęcia    dydaktyczne i opiekuńcze do 13.30 – krótki dzień 

18.09 – spotkanie Społeczności Rodziców z kadrą ADE – grupy 0-2, godz. 16.15  

21.09 – spotkanie Społeczności Rodziców z kadrą ADE – grupa 3-4, godz. 16.15 

21.09 – spotkanie Społeczności Rodziców z kadrą ADE – grupy 5-6, godz. 17.00

22.09 – spotkanie Społeczności Rodziców z kadrą ADE – grupy 7-8, godz. 16.15

21 – 30.09 – przekazanie i spotkania z rodzicami w sprawie IPET 

21.09 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE

Październik

14.10 –  Święto Edukacji Narodowej w ADE (dzień bez zajęć dydaktycznych według stałego planu)

19.10 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE

Listopad

11.11 – Święto Niepodległości – dzień wolny 

12 – 13.11 – dni wolne (zajęcia opiekuńcze dla zgłoszonych wcześniej dzieci) 

16.11 – szkolenie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE

30.11 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych ADE – klasyfikacja po pierwszym trymestrze – krótki dzień 

II trymestr 

Grudzień

01 – 11.12 – rozmowy trymestralne

22.12 – wigilia społeczności ADE 

23 – 31.12 – zimowa przerwa świąteczna 

Styczeń 2020

04 – 05.01 – dni wolne (zajęcia opiekuńcze dla zgłoszonych wcześniej dzieci) 

06.01 – święto – Trzech Króli, dzień wolny

11.01 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Luty

11 – 12.02 – FESTIWAL MUZYKI I TAŃCA – URODZINY CZESŁAWA NIEMENA

15 – 19.02 – Ferie w ADE

15 – 26.02 – ferie zimowe

Marzec

01.03 – szkolenie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

22.03 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych – klasyfikacja po drugim trymestrze – krótki dzień 

23 – 31.03 – rozmowy trymestralne

III trymestr 

Kwiecień

01.04 – 06.04 – wiosenna przerwa świąteczna

26.04 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Maj 

03.05 – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

25.05 – termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych 

24.05 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Egzamin ósmoklasisty:

25.05, godz. 9.00- język polski

26.05, godz. 9.00 – matematyka

27.05, godz. 9.00 – język obcy

25 – 27.05 – dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńcze dla zgłoszonych wcześniej dzieci) 

Czerwiec 

03.06 – święto – Boże Ciało, dzień wolny

04.06 – dzień wolny (zajęcia opiekuńcze dla zgłoszonych wcześniej dzieci) 

07 – 18.06 – rozmowy trymestralne 

11.06 – termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych 

14.06 – termin składania podań o egzaminy rozstrzygające 

14.06 – termin wyboru przedmiotu do zdawania w kolejnym roku szkolnym podczas egzaminu ósmoklasisty (spośród biologii, chemii, fizyki, geografii, historii) – dotyczy grupy 7

15 – 18.06 – egzaminy rozstrzygające i klasyfikacyjne

14 – 18.06 – FESTIWAL PASJI

21.06 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych – klasyfikacja końcoworoczna – krótki dzień 

24.06 – uroczystości zakończenia roku szkolnego

25.06 – odbiór świadectw

25.06 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych podsumowujące rok szkolny 2020/21

Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy:

16.06  – język  polski

17.06 – matematyka

18.06 – język obcy nowożytny

Lipiec 

28.06 – 02.07 – Lato w ADE I

05 – 09.07 – Lato w ADE II

Sierpień 

09 – 31.08 – prace koncepcyjne kadry ADE