Miesiąc: Marzec 2019

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy nowocześni, bo wiemy, że edukacja to więcej niż wiedza, to konkretne umiejętności. Jesteśmy świadomi, bo rozumiemy, że edukacja nie jest procesem zamkniętym w cyfrze. Chcemy, aby absolwent ADE potrafił pracować w zespole, umiał dzielić zadania i planować. Uczymy, że największa satysfakcja jest z dawania, 

WSPARCIE

WSPARCIE

Jesteśmy niekonwencjonalni, bo jesteśmy odważni. Jesteśmy otwarci, bo dostrzegamy i cenimy pasje oraz talenty naszych uczniów. Rozumiemy, że istnieje życie poza szkołą. Jesteśmy wyjątkowi, bo mamy określone standardy. Wiemy, że uczeń ADE zważa na drugiego człowieka, jest świadomy ekologicznie i szanuje poglądy innych.

PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA

Jesteśmy elastyczni bo, nie formatujemy uczniów. Jesteśmy specjalni, bo szanujemy to, że każdy z nas jest inny. Wiemy, że nie musimy wszyscy tego samego, w tym samym czasie i tak samo.

Stawiamy na partnerstwo we współpracy uczniów i nauczycieli. Nowoczesnymi metodami wspieramy wewnętrzną motywację naszych uczniów do kształcenia się.