JAK TO ROBIMY?

  • zamiast klas – praca w grupach mieszanych, różnowiekowych, grupach zaawansowania;
  • zamiast wymagań takich samych dla wszystkich – indywidualne drogi edukacyjnego rozwoju (IDER-y);
  • zamiast ocen – wielokierunkowa informacja o postępach i osiąganych rezultatach działań, prawo do błędu;
  • zamiast rywalizacji pomiędzy uczniami o oceny i porównywanie się – indywidualne informacje o postępach każdego ucznia, cenimy umiejętność pracy w grupie;
  • zamiast siedzenia w ławkach – przemienność energetyczna działań;
  • zamiast bezwarunkowego wykonywania poleceń – dbanie o wewnętrzną sterowność ucznia, samodzielne myślenie i wyciąganie wniosków;
  • zamiast nagród i kar – pokazywanie naturalnych konsekwencji, dbanie o samoocenę i poczucie własnej wartości ucznia;
  • zamiast wyrównywania poziomu poszczególnych uczniów i ujednolicania – dążenie do odkrywania osobistych talentów, umiejętności, zainteresowań, pasji;
  • zamiast gotowych rozwiązań – samodzielność, poszukiwanie odpowiedzi pod opieką mentora;