JAK DOŁĄCZYĆ?

Zasady rekrutacji uczniów do I klasy Liceum ADE na rok szkolny 2020/2021 UWAGA ZMIANY NA OKRES TRWANIA STANU EPIDEMII

Proces rekrutacji do pierwszej klasy Liceum składa się z kilku etapów:

KROK 1. POBRANIE I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW – WYSŁANIE ONLINE (ade.jarocin@dobraedukacja.edu.pl)

– DO 15 CZERWCA 2020 r.

 • wniosku rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie do Liceum ADE (druk do pobrania)
 • wniosku kandydata (druk do pobrania)
 • kserokopii ostatniego świadectwa szkolnego
 • dokumentów potwierdzających osiągnięcia (sportowe, naukowe, artystyczne oraz wszystkie inne, z których jesteś dumny)
 • posiadane opinie/orzeczenia
 • klauzuli informacyjnej RODO (druk do pobrania)
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 

KROK 2.  ROZMOWA Z KANDYDATEM – MAJ – CZERWIEC

(w okresie epidemii możliwe spotkanie online-live – “na żywo”):

W trakcie rozmowy z kandydatem wzajemnie się poznamy. Ty opowiesz nam o sobie, swoich zainteresowaniach i planach na przyszłość oraz zdradzisz nam, dlaczego chcesz uczyć się w ADE. My przedstawimy Ci nasz pomysł na Twoją edukację w naszym liceum.


JEŚLI OKAŻE SIĘ, ŻE MAMY WSPÓLNĄ WIZJĘ NA TWOJĄ EDUKACJĘ, JUŻ NA TYM ETAPIE MOŻEMY PRZYJĄĆ CIĘ DO GRONA NASZYCH PRZYSZŁYCH LICEALISTÓW I PODPISAĆ UMOWĘ O KSZTAŁCENIE.

KROK 3. ZADANIE GRUPOWE – PO ODWOŁANIU STANU EPIDEMII

Kandydacie, zostaniesz przydzielony do pokoju zagadek. Nie będziesz tam sam. Twoim zadaniem będzie – wraz z zespołem – pokonanie konkretnego problemu i przedstawienie rozwiązania ekspertom od zadań specjalnych. Wskazówka dla Ciebie – przyjdź w dobrym nastroju i wygodnym stroju.

KROK 4. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW PO ZAKOŃCZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ – DO 30 CZERWCA:

Dostarcz nam oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów.

KROK 5. ROZMOWA PODSUMOWUJĄCA Z KANDYDATEM I JEGO RODZICAMI – LIPIEC – SIERPIEŃ:

Podsumowanie rekrutacji .

Rozmowy z kandydatami prowadzone są sukcesywnie, w miarę zgłaszania się kandydatów. Uczniowie Akademii Dobrej Edukacji mają pierwszeństwo w ubieganiu się o miejsce w liceum. Niewykonanie któregoś z wyżej wymienionych działań oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

Informacje o opłatach:

 • Opłata rekrutacyjna  – 150 zł (zaliczana na poczet wpisowego, jeśli kandydat zostanie przyjęty)
 • Czesne –  4560 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 380 zł miesięcznie)
 • Wpisowe –  150 zł przy podpisaniu umowy o kształcenie
 • NUMER KONTA: 58 1240 1242 1111 0010 6989 3534 (Akademia Dobrej Edukacji, ul. Przemysłowa 3, 63-200 Jarocin; tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko kandydata)