HARMONOGRAM

Harmonogram pracy ADE Jarocin na rok szkolny 2019/2020

Terminy stałe:

Spotkania Społeczności Uczniów

Raz w tygodniu – według planu zajęć

Spotkania Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Raz w miesiącu – poniedziałki

Spotkania klasyfikacyjne

Rok szkolny w ADE dzieli się na trymestry. Dwa pierwsze trymestry kończą się klasyfikacją śródroczną, ostatni trymestr kończy się klasyfikacją roczną. Na około miesiąc przed klasyfikacją roczną uczniowie otrzymują oceny przewidywane.

Spotkania Społeczności Rodziców

Społeczność Rodziców spotyka się podczas zebrań ogólnych oraz spotkań w grupach (zwłaszcza rodzice uczniów młodszych). Rodzice uczniów ADE odbywają rozmowy z mentorami dzieci (rozmowy o IPET/IDER, rozmowy trymestralne) w terminach ustalonych w harmonogramie.

Spotkania Społeczności Rodziców w ramach Akademii Rodzica – zaplanowano 5-6 spotkań, których tematyka związana jest największymi wyzwaniami dzieci (nadmierne korzystanie z gier komputerowych i internetu, dieta ucznia, rozwój psychoseksualny, motywowanie, techniki uczenia się) – środy


I trymestr

Wrzesień

02.09 – rozpoczęcie roku szkolnego (11.00 dla licealistów, 16.00 dla uczniów SP)

03.09 – 06.09 – dni adaptacyjne w ADE, diagnoza umiejętności uczniów ADE

12.09 – spotkanie Społeczności Rodziców z kadrą ADE – grupy 0-3, godz. 16.15

13.09 – spotkanie Społeczności Rodziców z kadrą ADE – grupy 4-6, godz. 16.15

16.09 – spotkanie Społeczności Rodziców z kadrą ADE – grupy 7-8, godz. 16.15

spotkanie Społeczności Rodziców z kadrą ADE – grupy licealne, godz. 17.00

11 – 30.09 – przekazanie i spotkania z rodzicami w sprawie IDER i IPET

24.09 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Październik

21.10 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Listopad

01.11 – święto – dzień wolny

18.11 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

11.11 – święto – dzień wolny

Grudzień

09.12 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych – klasyfikacja po pierwszym trymestrze

10 – 20.12 – rozmowy trymestralne

20.12 – wigilia społeczności ADE

23 – 31.12 – zimowa przerwa świąteczna

II trymestr

Styczeń 2020

02 – 03.01 – dni wolne

06.01 – święto, dzień wolny

13.01 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

27.01 – 07.02 – ferie zimowe

27 – 31.01 – Ferie w ADE

27 – 31.01 – prace koncepcyjne kadry

Luty

Marzec

02.03 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

04.03 – spektakl uczniów ADE

Kwiecień

06.04 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych – klasyfikacja po drugim trymestrze

07 – 24.04 – rozmowy trymestralne

09.04 – 13.04 – wiosenna przerwa świąteczna

III trymestr

Maj

01.05 – święto – dzień wolny

25.05 – termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

25.05 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

26.05 – 05.06 – rozmowy trymestralne

Czerwiec

8 – 10.06 – Festiwal Pasji

11.06 – święto, dzień wolny

12.06 – dzień wolny

Egzamin ósmoklasisty 16 – 18.06:

język polski – 16 czerwca (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca (czwartek) – godz. 9:00

22.06 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych – klasyfikacja roczna

25.06 – spektakl letni

26.06 – piknik na zakończenie roku, odbiór świadectw

Lipiec – Sierpień

29.06 – 03.07 – Lato w ADE

29.06 – 10.07 – prace kadry podsumowujące rok szkolny 2019/2020

03 – 31.08 – prace koncepcyjne kadry na rok szkolny 2020/2021