WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy nowocześni, bo wiemy, że edukacja to więcej niż wiedza, to konkretne umiejętności. Jesteśmy świadomi, bo rozumiemy, że edukacja nie jest procesem zamkniętym w cyfrze. Chcemy, aby absolwent ADE potrafił pracować w zespole, umiał dzielić zadania i planować. Uczymy, że największa satysfakcja jest z dawania, a nie tylko brania. Jesteśmy dziwni, bo nie porównujemy się z innymi. Nie ścigamy się w turnieju szkół, rozumiemy jednak, jak ważne są egzaminy, które stanowią przepustkę do wymarzonej szkoły czy studiów. Nasi uczniowie uczą się dla siebie i jedyny wyścig jaki prowadzą to ich samych z sobą, swoimi ambicjami, chęciami, możliwościami.