WSPARCIE

WSPARCIE

Jesteśmy niekonwencjonalni, bo jesteśmy odważni. Jesteśmy otwarci, bo dostrzegamy i cenimy pasje oraz talenty naszych uczniów. Rozumiemy, że istnieje życie poza szkołą. Jesteśmy wyjątkowi, bo mamy określone standardy. Wiemy, że uczeń ADE zważa na drugiego człowieka, jest świadomy ekologicznie i szanuje poglądy innych.