PERSONALIZACJA

PERSONALIZACJA

Jesteśmy elastyczni bo, nie formatujemy uczniów. Jesteśmy specjalni, bo szanujemy to, że każdy z nas jest inny. Wiemy, że nie musimy wszyscy tego samego, w tym samym czasie i tak samo. Stawiamy na partnerstwo we współpracy uczniów i nauczycieli. Nowoczesnymi metodami wspieramy wewnętrzną motywację naszych uczniów do kształcenia się.

Mentor stara się zrozumieć potrzeby ucznia oraz wspomagać go w planowaniu jego drogi edukacyjnej.