Nasz harmonogram

Harmonogram pracy ADE Jarocin na rok szkolny 2018/2019

I trymestr

Wrzesień

 03.09 – godz. 10:00 rozpoczęcie roku szkolnego

 04.09 – 7.09 dni adaptacyjne w ADE

 12.09 – godz. 17:30 spotkanie informacyjne dla rodziców (propozycje terminów

               rozmów indywidualnych)

 26.09 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

 24.09 – 28.09 – rozmowy mentorów z rodzicami o IPET

Październik

 17.10 – spotkanie szkoleniowe Pracowników Pedagogicznych

Listopad

 01.11 – dzień wolny – Święto Zmarłych

 02.11 – tylko zajęcia opiekuńcze (po wcześniejszym zapisaniu dziecka)

 29.11 – spotkanie szkoleniowe i klasyfikacja na I trymestr

Grudzień

 03.12 – 19.12 – trymestralne rozmowy o postępach

 21.12 – Wigilia społeczności ADE

 22.12 – 01.01.2019 zimowa przerwa świąteczna

II trymestr

Styczeń

 10.01.2019 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

11.01.2019 – spektakl zimowy uczniów ADE dla rodziców i gości

 14.01 – 27.01 – ferie  (16.01 – 18.01 warsztaty zimowe w ADE)

15.01 – 16.01 – prace programowe Instytutu Dobrej Edukacji oraz pracowników ADE

Luty

 06.02 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych

Marzec

 21.03 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych (klasyfikacja     

              na II trymestr)

 25.03 – 05.04 – trymestralne rozmowy o postępach

Kwiecień

 10.04 – 12.04 – Egzamin gimnazjalny

 15.04 – 17.04 – Egzamin ósmoklasisty

 18.04 – 23.04 – wiosenna przerwa świąteczna

III trymestr

Maj

 01.05 – 03.05 – dni wolne

 27.05 – spotkanie Społeczności Pracowników Pedagogicznych (propozycje ocen

                rocznych)

Czerwiec/Lipiec/Sierpień

 05.06 – 14.06 – rozmowy podsumowujące postępy uczniów

 10.06 – 12.06 – egzaminy klasyfikacyjne

 14.06 –  Spotkanie Społeczności Pracowników (klasyfikacja roczna)

 19.06 – piknik na zakończenie roku szkolnego

 19.06 – odbiór świadectw

 24.06 – 28.06 – letnie warsztaty – grupa I

24.06 – 05.07 – prace kadry podsumowujące rok szkolny 2018/2019

12.08 – 14.08 – letnie warsztaty – grupa II

12.08 – 30.08 – prace kadry przygotowujące rok szkolny 2019/2020, prace programowe