Jak pracujemy?

Naszą misją jest zbudowanie przestrzeni edukacyjnej, w której nasi podopieczni będą mogli odkrywać świat przy udziale mentorów i nauczycieli, będących przewodnikami w tej niesamowitej podróży młodych ludzi. To naturalna ciekawość dziecka, skłonność do zadawania pytań, poszukiwania i poszerzania swojej wiedzy będzie wytyczać drogę i podejmowane działania.

Dla dzieci świat jest wielką zagadką, przygodą, polem do eksplorowania i eksperymentowania. Chcemy wspierać ten naturalny odruch i zamiast wtłaczać w gotowe formuły, chcemy z nimi przeżywać każdy dzień, stwarzając wokół naszych podopiecznych bezpieczne i sprzyjające rozwojowi otoczenie.

Czym różnimy się od tradycyjnych szkół?
• zamiast lekcji – praca metodą projektów
• zamiast klas wiekowych – praca w grupach mieszanych
• zamiast wymagań takich samych dla wszystkich – indywidualne drogi rozwoju
• zamiast ocen – wielokierunkowa informacja o postępach i osiąganych rezultatach działań, prawo do błędu
• zamiast rywalizacji pomiędzy uczniami o oceny i porównywania się – indywidualne informacje o postępach w pracy własnej, współpraca w grupie
• zamiast siedzenia w ławkach – przemienność energetyczna działań
• zamiast bezwarunkowego wykonywania poleceń – dbanie o wewnętrzną sterowność ucznia, samodzielne myślenie i wyciąganie wniosków
• zamiast nagród i kar – pokazywanie naturalnych konsekwencji, dbanie o samoocenę i poczucie własnej wartości ucznia, umiejętność samodzielnej oceny wykonanego działania
• zamiast wyrównywania poziomu poszczególnych uczniów i ujednolicania – dążenie do odkrywania osobistych talentów, umiejętności, zainteresowań, pasji
• zamiast gotowych rozwiązań – samodzielność, poszukiwanie odpowiedzi pod opieką mentora